CSR

Genom translate plus sociala ansvarstagande strävar vi efter att skapa en bättre framtid för våra kunder, kollegor, leverantörer, övriga samhället och miljön.

Vi satsar på en rad olika sociala och miljövänliga aktiviteter för att uppnå detta mål, och vi uppmuntrar alla våra medarbetare att engagera sig. Läs mer nedan, eller kontakta oss om du vill veta mer.

Miljöpolicy

translate plus har en oberoende certifiering enligt ISO 14001-standarden, som ges till företag som är engagerade i arbete med att kontinuerligt reducera sin miljöpåverkan.

ISO 14001-certifieringen säkerställer att företaget har ett så effektivt miljöhanteringssystem som möjligt för att minska sin miljöpåverkan och mäter flera olika områden som exempelvis energiförbrukning, avfallshantering, återvinning och hållbarhet.

I egenskap av en socialt ansvarstagande organisation ser translate plus detta som nästa steg i riktningen mot att bli ett mer långsiktigt hållbart och koldioxidneutralt företag. Genom våra energisparprogram säkerställer vi även att vi – och vår leverantörskedja – gör vår del för att minska vårt koldioxidavtryck, något vi verkligen brinner för.

Social policy

I Storbritannien, där vi har vårt högkvarter, oroar vi oss för det bristande intresset för främmande språk på gymnasier och universitet, eftersom vi vet hur värdefulla dessa färdigheter kan vara. För att bidra till att motverka denna nedgång, har vi engagerat oss i Education & Employers Taskforce-programmet vid namn “Inspiring the Future”, som siktar på att få 100 000 människor att frivilligt ägna en timme per år i skolan åt att prata med unga människor om sitt jobb.

Vi talar även regelbundet till studenter på universitet runt om i världen om deras jobbutsikter inom språkbranschen, och vi erbjuder råd och vägledning till de som är intresserade av att arbeta inom detta område.

Om du vill att vi ska komma och prata med dina studenter om karriärsmöjligheter i språkbranschen, är du välkommen att kontakta oss redan idag.

(Visited 138 times, 1 visits today)

Från bloggen

translate plus återfinns på CSA Researchs lista över de tre bästa leverantörer av språktjänster för norra Europa

Det ledande analysföretaget CSA Research presenterade nyligen sin 17:e årliga sammanställning av de 100 största språktjänstleverantörerna i världen. CSA Research publicerade även 2021 års sammanställning av de största språktjänstleverantörerna i åtta regioner, inklusive...

Read full article

Så här säger våra klienter

"Tack till er och ert team för ert utmärkta arbete och snabba leverans."

John Harrison, chef inom Road Marketing

The Met Office

Så här säger våra klienter

""Levererar alltid som avtalat. Jag uppskattar verkligen att ni gör ett bra jobb även med korta leveranstider.""

Anne-Li Osnes

JM