Världsbanken väljer återigen translate plus som leverantör av tolktjänster

Published on december 17th, 2012

Onsdagen den 5 december höll REDD+ Partnership, som ingår i Världsbankgruppen, en konferens i Doha, Qatar. Eftersom Världsbankgruppen hade anlitat translate plus vid tidigare evenemang och var mycket nöjda med kvaliteten och resultaten, valde man återigen oss för att tillhandahålla avancerade simultantolkningstjänster under denna konferens.

REDD+ Partnership inrättades för att spela en framskjuten roll i den globala kampen mot klimatförändringarna. Med en agenda som siktar på att minska utsläpp av växthusgaser och främja biologisk mångfald och hållbara samhällen samt en hållbar utveckling, var den terminologi som användes av deltagarna vid detta evenemang mycket ämnesinriktad och ytterst specialiserad.

Inför evenemanget behövde REDD+ Partnership inte bara tolkar med en utmärkt inblick i det aktuella ämnet, utan även tolkar som var experter på simultantolkning i de tre språkkombinationerna engelska–franska, engelska–spanska och spanska–franska.

Vi på translate plus anser att det inte finns två tolkningsuppdrag som är likadana. Vi förstår hur viktigt det är att anlita tolkar som har just de specifika färdigheter som du behöver, samt en hög nivå av kunskap och inblick i det ämne som ska behandlas. Och det var just vad vi gjorde till World Bank REDD+ Partnership-evenemanget, så att arrangörer och talare kunde koncentrera sig på att skapa en minnesvärd konferens i trygg förvissning om att deras diskussioner förmedlades till alla deltagare på ett exakt och flytande sätt. Vi fick ta emot en enastående feedback som avspeglade ett mycket väl utfört arbete!

Om du vill veta mer om våra tolktjänster eller om du vill ha information om våra övriga tjänster, är du välkommen att kontakta oss.

Posted on: december 17th, 2012