Site icon translate plus

translate plus utvidgar sin gröna policy

automatic translation

Med vår gröna policy drar vi redan vårt strå till stacken för att värna om miljön. Från 1 september kommer denna att utvidgas till nya områden.

Bland annat gäller nya föreskrifter för all personal: använda båda sidorna på papperet vid utskrifter, skriva ut med snabbutskrift, endast använda återvinningspapper och dessutom använda strömsparläget effektivt i alla bärbara datorer.

Allt för att vi ska bli den grönaste språkserviceleverantören på planeten.

 

Exit mobile version