Hur translate plus hanterar lokalisering av e-lärande med tanke på dess komplexa natur

Published on maj 21st, 2019

De flesta av våra globala kunder har antagit metoder för e-lärande för att nå ut till sin multinationella publik, både i och utanför deras egna team. Lokalisering av material för e-lärande har visat sig ha stor betydelse för att uppnå detta mål.

Samarbete med namn som Google, DHL, Mondelez i olika e-lärandeprojekt har gett oss ovärderliga kunskaper i att anpassa material för e-lärande till olika plattformar och i olika format. Detta kräver omfattande kunskaper om de vanligast förekommande programvarorna för att sammanställa och skapa material för e-lärande, bland annat Articulate Storyline och Adobe Captivate.

Inom olika e-lärandemoduler finner vi dessutom ofta innehåll från flera olika medier. Vi använder videobaserat lärande eller videoinnehåll från ett större e-lärandeprojekt för att anpassa varje enskild detalj till en specifik målgrupp. Till exempel, när vi jobbade med Googles initiativ CS First, utvecklade vi en strategi för att på ett effektivt sätt lokalisera en instruktionsfilm för olika länder över hela världen. Vårt teams effektiva lösning var att skapa en mallfigur som ersättning för riktiga skådespelare. Trots dess anpassningsbarhet är Android-mallfiguren i grunden densamma, vilket understryker e-lärandeprogrammets igenkännbarhet, samtidigt som man säkerställer att användare kan förhålla sig till de lokaliserade animationerna enligt lokala och kulturella betingelser. Projektet krävde dessutom en stor mängd videoprogramvara för skärmdumpning, som ScreenFlow och Final Cut Pro.

Under vårt arbete med att lokalisera e-lärandemoduler, strävar vi även efter att optimera arbetsflödet. Detta gör vi med hjälp av Översättningsminnen (TM) och terminologihantering, vilket säkerställer ett konsekvent språkbruk för alla språk och reducerar översättningskostnaderna. Ett exempel på ett projekt som drog fördel av sådan optimering var ett stort jobb från DHL Supply Chain. Projektet krävde anpassning av flera dokument, från diabilder och broschyrer till interaktivt, internt material för e-lärande. Alla tillgängliga tekniska verktyg och våra egna kvalitetssäkringsexperter kom till god användning, till förmån både för kunden men även för våra interna processer.

Vårt helhetssyn på internationalising av e-lärande, i alla dess aspekter, har visat sig effektivt och är ständigt under utveckling. Vi söker alltid nya former att möta våra kunders specifika behov.

Posted on: maj 21st, 2019