translate plus arbetar för certifiering enligt ISO 14001 för miljöledningssystem

Published on juli 9th, 2012

Som en del av vår miljöpolicy kan translate plus med stolthet meddela att vi nu arbetar med att uppfylla ISO 14001-certifiering på området miljöledning. Certifieringen ges till företag som är engagerade i arbete med att kontinuerligt reducera sin miljöpåverkan.

ISO 14001-certifieringen visar att ett visst företag har det mest effektiva miljöledningssystemet på plats i syfte att reducera sin miljöpåverkan. I egenskap av en socialt ansvarstagande organisation ser translate plus detta som nästa steg i riktningen mot att bli ett mer långsiktigt hållbart och koldioxidneutralt företag.

Liina Puust som är ansvarig för ISO 14001-implementeringen säger: ”Hos translate plus tar vi redan miljöpåverkan på mycket stort allvar och vi försöker reducera vårt eget miljöavtryck där detta är möjligt – det kan handla om att uppmuntra vår personal att återvinna material via kontorets återvinningscentral, minska vårt beroende av papper genom ett helt onlinebaserat bokföringssystem, eller genom att tillhandahålla en säker plats där personalen kan låsa sina cyklar så att de kan cykla till arbetet.”

Miljöledningscertifieringen enligt ISO 14001 kommer självfallet att påverka translate plus, och Liina tillägger: ”Att implementera ett miljöledningssystem hjälper oss att öka vår miljömedvetenhet, något som vi känner starkt för hos translate plus, som företag men även som personer. Med rutiner på plats som hjälper oss att kontrollera vår avfallshantering och utvärdera vår dagliga miljöpåverkan så kan vi forma våra insatser och hela tiden förbättra vår verksamhet samtidigt som vi skapar en bättre värld för oss alla.”

Du kan förvänta dig att se ISO 14001-certifikatet för miljöledningssystem på translate plus webbplats inom den närmaste framtiden!

Om du vill veta mer om vår miljöpolicy, eller om någon av våra tjänster eller vår teknik är du välkommen att kontakta oss nu.

 

Posted on: juli 9th, 2012