translate plus har blivit medlem i 2015 Scale Up Club

Published on november 6th, 2015

2015 Scale Up Club organiseras av Silicon Valley Comes to the UK (SVC2UK), en icke-vinstdrivande organisation som för samman amerikanska tidiga investerare och disruptiva nystartade brittiska företag för att driva på tillväxten av innovativa nya företag. Organisationen tillkännagavs den 6 november på Londonbörsen – och translate plus är stolta över att ingå i den.

silicon valley

Med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 110 % genererar medlemmarna i Scale Up Club tillsammans en omsättning på £300 miljoner och sysselsätter 3100 personer runt om i och utanför Storbritannien.

 

”Verksamheten fortsätter att växa i en mycket spännande takt”, säger VD Robert Timms, som representerade translate plus på fredagens SVC2UK:s VD-möte. ”Förutom att detta skapar en dynamisk miljö, i vilken en följsam respons på kundernas behov är nyckeln till innovation, skapar denna tillväxt även fantastiska möjligheter för våra medarbetare eftersom nya team och roller tillkommer.”

SVC2UK grundades 2006 av affärsängeln Sherry Coutu, den amerikanska investeraren Ellen Levy och LinkedIn-grundaren Reid Hoffman för att främja ett kraftfullt entreprenörskap. Läs mer om deras arbete på SVC2UK:s webbplats.

Om du vill veta mer om translate plus eller om du vill ha information om våra tjänster och lösningar, är du välkommen att kontakta oss redan idag.

Posted on: november 6th, 2015