Site icon translate plus

translate plus finns med på Clutchs lista över topp-B2B-leverantörer i Danmark

translate plus har listats bland topp-B2B-leverantörer i Danmark i en nyligen publicerad rapport av Clutch.

B2B-forskning, omdömen och kreditvärderingsföretag har fått fram Nordens topp-90-B2B-företag 2018, baserat på respektive företags arbetsportfölj, excellens, innovation och klientfeedback.

För knappt ett år sedan expanderade vi vårt nordiska huvudkontor och flyttade det till Köpenhamn i syfte att stärka vår närvaro på en av våra nyckelmarknader.

Vi är mycket glada över att vara med på en sådan här lista, eftersom alla de listade företagen har hjälpt de nordiska länderna att etablera en ledande profil inom digital teknologi och teknologisk innovation.

För att se hela listan, vänligen klicka här.

Exit mobile version