translate plus har blivit miljöcertifierade enligt ISO 14001!

Published on oktober 2nd, 2012

Vi är glada att kunna meddela att translate plus har blivit miljöcertifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001 efter bara en enda granskning.

ISO 14001:2004 är en standard som är framtagen för att hjälpa organisationer av alla storlekar införa processer i syfte att minska organisationens miljöpåverkan. Certifieringen utdelas inte förrän en viss nivå har uppnåtts. Detta mäts på ett antal olika områden, till exempel energiförbrukning, avfallshantering, återvinning och långsiktig hållbarhet.

Vi är ett företag som hela tiden hittar nya sätt att minska vår miljöpåverkan genom återanvändning och återvinning, och vi är glada att kunna dela med oss av vårt engagemang för att bli mer miljövänliga i våra relationer gentemot våra kunder. Tack vare våra energisparprogram kan vi också säkerställa att vi – och vår leverantörskedja – gör det vi kan för att minska vårt koldioxidavtryck, något som vi arbetar passionerat med.

Om du vill veta mer om våra ISO 14001-meriter, vår information om någon av våra tjänster eller våra tekniska lösningar ber vi dig kontakta oss nu, så står vi gärna till tjänst.

 

Posted on: oktober 2nd, 2012