translate plus har oberoende certifierats för standarden EN 15038 för översättningskvalitet

Published on oktober 21st, 2013

Det är med stor glädje vi nu kan meddela att translate plus godkändes i den externa revisionen för översättningsstandarden EN 15038 och att ingen bristande efterlevnad hittades!

EN 15038 är en internationell standard för översättningskvalitet. Till skillnad från vissa översättningsföretag som väljer att ”självcertifiera” sin efterlevnad av kraven i standarden, har translate plus certifierats oberoende av en extern revisor. Detta innebär att revisioner utförs regelbundet för att utvärdera att erforderliga kvalitetsåtgärder finns på plats och om dessa skulle befinnas vara otillräckliga, kommer certifieringen att återkallas.

Standarden omfattar inte bara själva översättningsprocessen utan även alla relaterade procedurer som krävs för tillhandahållandet av tjänsten. Efter två dagars revision fick translate plus godkänt med beröm, vilket demonstrerar vår strävan efter att åstadkomma resultat av högsta kvalitet åt våra klienter.

EN 15038 behandlar den professionella kompetensen hos alla parter som är engagerade i översättningsprocessen, inklusive översättare, projektledare, korrekturläsare och granskare. Att erhålla EN 15038-certifieringen är en stor prestation och den kompletterar vår befintliga ISO 9001-certifiering, vilket innebär att våra klienter kan lita på att vi alltid levererar enastående kvalitet.

Om du vill veta mer om våra kvalitetsförsäkringsprocedurer eller om du vill ha mer information om någon av våra översättningstjänster, vänligen kontakta oss redan idag.

 

Posted on: oktober 21st, 2013