translate plus i Slators ‘Transcreation and Multilingual Content Origination’-rapport

Published on februari 2nd, 2022

translate plus medverkade i Slators ‘Transcreation and Multilingual Content Origination’-rapport som undersöker det växande kravet på transcreation från flera branscher.

Rapporten ”Transcreation and Multilingual Content Origination” bygger på information från nio språktjänsteleverantörer, inklusive translate plus, och ger en bra överblick över det globala reklamekosystemet, byråstrukturer, metoder för att skapa flerspråkigt innehåll och den kulturella hänsyn som krävs för maximal, lokal relevans ur ett globalt perspektiv. Det senare är en viktig del för all global anpassning.

translate plus Global Growth Director, Svenja Müller, och Global Implementation Director, Jean-Christophe Mauvieux bidrar med ytterligare insikter i rapporten. De pratar transcreation i detalj och betonar varför det är ett så viktigt steg i den kreativa översättningsprocessen.

För närvarande har Svenja Müller i uppgift att övervaka utvecklingen och genomförandet av translate plus globala tillväxtstrategi. Jean-Christophe Mauvieux leder affärsrelationen med Publicis Groupe och fokuserar på att utveckla vårt utbud av Creative Language- och VO-tjänster.

translate plus ingår i Slator’s Directory. Vid behov finns rapporten tillgänglig på Slator´s webbplats.

Om du vill läsa mer om våra kreativa språktjänster, som en del av ett av världens största reklamnätverk, vänligen besök denna sida.

Posted on: februari 2nd, 2022