Nytta faktablad: Marknadsundersökning: slagkraftiga data på alla språk

Published on juni 6th, 2016

translate plus förstår hur viktigt marknadsundersökning är för varje verksamhet. Data ger en grund för verksamhetsstrategi; för företag som vill expandera sina produkter eller tjänster global är det väsentligt att de överväger alla aspekter med lokalisering. Ta till exempel en undersökning: faktorer som hur vi ställer en fråga på ett annat språk kan helt ändra meningen och kommer att avgöra om svaren är användbara och ger grunden till beslutstagning.

Detta är varför vi har ett dedicerat marknadsundersökningsteam som har väldigt mycket erfarenhet i att tillhandahålla språklösningar för globala kunder inom marknadsundersökning som Kadence International, Instantly, AIP (del av Rakuten Group), Future Thinking, Norstat och GfK. Våra lingvister som har målspråket som modersmål har bra erfarenhet och kunskap för att stöda dina lokaliseringskrav, både om det handlar om bak-översättning och ord för ord-kodning, översättning av frågeformulär, funktionstester och mera.

För att ta reda på alla detaljer, läs vårt nya faktablad om marknadsundersökning här. Om du vill ta reda på mer om lösningar vid erbjuder, eller om du har frågor, kontakta oss.

Posted on: juni 6th, 2016