Site icon translate plus

translate plus har fått en 100 % leverantörsbedömning av NCC

Drupal translation

Efter den årliga leverantörsbedömningen har NCC, det ledande företaget inom bygg- och fastighetsutveckling, belönat translate plus med ett betyg på 100 %.

Utvärderingens omfattning sträcker sig över flera områden, inklusive kvalitet, riskhantering, global närvaro, CSR (corporate social responsibility, ansvar jämtemot företaget), miljöpåverkan, kostnadskontroll, leveranstider och information om ledningen.

Exit mobile version