translate plus klarade sina årliga ISO-revisioner 2014

Published on oktober 8th, 2014

I vår egenskap av ett ISO 9001-, EN 15038- och ISO 14001-certifierat företag, genomgår translate plus årliga revisioner som utförs av oberoende revisorer. Det är med stor glädje vi kan meddela att revisorerna för alla tre certifieringar efter att ha tillbringat tid på våra kontor och gått igenom olika arbetsprocesser och dokumentation, har bekräftat att translate plus fortsatt efterlever kraven i de ovanstående standarderna och vårt företag förblir fullt ut certifierat.

ISO 9001-kvalitetshanteringssystemet bidrar till att fortlöpande övervaka och hantera kvalitet hos företagets alla verksamheter. Detta är världens mest erkända kvalitetshanteringsstandard som drar upp riktlinjer för hur ett företag ska åstadkomma resultat och service.

ISO 14001 är en standard som har utformats för att hjälpa organisationer av alla storlekar att inrätta processer som reglerar deras miljöpåverkan. Detta mäts inom en rad olika områden som exempelvis energiförbrukning, avfallshantering, återvinning och hållbarhet.

Vi är extra stolta över vår EN 15038-certifiering, eftersom den är den enda internationellt erkända standarden för översättningstjänster som omfattar den grundläggande översättningsprocessen och alla övriga relaterade aspekter för att tillhandahålla tjänsten, inklusive kvalitetssäkring och spårbarhet. Till skillnad från vissa översättningsföretag som väljer att ”självcertifiera” sin efterlevnad av kraven i standarden, har translate plus certifierats oberoende av en extern revisor. Detta innebär att revisioner utförs regelbundet för att utvärdera att erforderliga kvalitetsåtgärder finns på plats

Men vi nöjer oss inte med detta utan är redan i full färd med att förbereda oss inför ISO 17100, som snart kommer att vara en ny internationell standard för översättningstjänster. EN 15038 utgör grunden till det som kommer att bli ISO 17100 och därmed är dessa båda standarder likartade – men den nya standarden kommer att lägga till och med ännu större vikt vid kvalifikationskraven för olika resurser som exempelvis översättare, granskare, korrekturläsare och projektledare. Den fordrar även en process för hantering av feedback så att man kan utvärdera klienternas nöjdhet samt eventuella lämpliga korrigerande åtgärder. Vi har redan infört alla sådana processer och eftersom oberoende kvalitetsmätning är mycket viktigt för oss, kommer translate plus att vidta de steg som krävs för att erhålla certifiering enligt den nya internationella standarden ISO 17100, så snart den blivit officiell.

Om du vill veta mer om våra kvalifikationer eller få information om någon av våra andra tjänster eller tekniska lösningar, vänligen kontakta oss redan idag för ett givande samtal.

 

Posted on: oktober 8th, 2014