Site icon translate plus

translate plus godkänns i ISO-granskning med glans

Vi är glada att kunna meddela att translate plus har godkänts i en extern ISO-granskning i maj, tidigare i år.

Varje år granskas våra system av en oberoende tredje part för att säkerställa att våra mål och hanteringsprocedurer, som kvalitetssäkring (QA -Quality Assurance), miljöhanteringsmetoder och specifika processer för hantering och leverans av högkvalitativa översättningstjänster, är lämpliga och uppfyller alla nödvändiga kvalitetsstandarder.

Utvärderingskriterierna för dessa processer och de viktigaste efterlevnadsprinciperna ingår i vår närvarande ISO-certifieringar som är följande:

Återigen har vi godkänts i dessa kontroller utan en enda anmärkning och våra system har bedömts överensstämma till fullo med gällande ISO-standarder.

Läs mer om våra befintliga certifieringar och metoder för språklig kvalitetssäkring här.

Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta oss.

Exit mobile version