ISO 27001: Informationssäkerhet vid översättning och lokalisering

Published on oktober 8th, 2018

Hos translate plus är vi stolta över vårt nyskapande och vår informationssäkerhet. Därför har vi gett vårt nya ISO 27001-certifikat en särskild plats på väggen.

ISO 27001 är en globalt vedertagen informationssäkerhetscertifiering för etablering, implementering, upprätthållande och kontinuerlig förbättring av ISMS (system för hantering av informationssäkerhet). Den säkerställer att alla aspekter av ett företags riskhanteringsprocesser för information – juridiska, fysiska och tekniska – följer de allra senaste standarderna.

Att vara certifierad enligt denna ISO-standard är mycket viktigt eftersom det demonstrerar vår långvariga strävan efter att förbättra våra säkerhetsrutiner för att säkerställa att vi har gedigna procedurer på plats.

Våra kraftfulla IT- och övergripande operationella processer efterlever dessutom GDPR (den allmänna dataskyddsförordningen) fullt ut. Detta innebär att även de standarder som vi följer för att skydda personuppgifter efterlever de nyaste regelverken.

Vad innebär detta för våra klienter?

  • En trygg förvissning om att alla klientuppgifter förvaras på ett säkert sätt i våra system
  • Att vårt sätt att hantera alla klientuppgifter är strukturerat och bygger på bästa praxis
  • Att vårt ISMS uppfyller de allra senaste kraven

För att få veta mer om ISO 27001 och hur vi hanterar klientuppgifter, är du välkommen att kontakta oss redan idag.

Posted on: oktober 8th, 2018