Site icon translate plus

Introducerar vår nya terminologifunktionalitet, term plus

translation review

Translate plus är glada över att presentera vår nya terminologifunktion, term plus.

Hos translate plus, är översättnings kvaliteten avgörande. Några av våra kunder kräver att interna tekniska- eller marknadsföringsspecialister godkänner en översättning innan den publiceras. För att underlätta denna process så består vårt förvaltningssystem för översättningar av ett kraftfullt verktyg för språkgranskning: review plus.

Vi förbättrade review plus genom att införa en helt ny funktion, term plus. Den markerar termer från klientspecifika ordlistor i både käll- som måltext för att underlätta språkgranskare att tydligt se godkända termer i ordlistan under granskningsprocessen.

Varför du skulle överväga att införa term plus i din granskningsprocess för översättningar?

För att få veta mer om denna tilläggsfunktion för review plus kontakta oss nu.

Exit mobile version