nytt insticksprogram för CorelDRAW® från translate plus

Published on april 10th, 2012

Det senaste tillskottet i vårt i plus system för hantering av översättningar är ett insticksprogram för CorelDRAW® som ger den snabbaste och mest kostnadseffektiva språkanpassningen av filer skapade med CorelDRAW®.

Filer som är framtagna i CorelDRAW® (till exempel formaten .cdr, .cdx, .cdt och .cmx) innebär ofta språkanpassningsproblem på grund av komplex grafik, 2D- och 3D-detaljer och flersideslayout, vilket innebär svårigheter för språkleverantörer att hantera den översättningsbara texten på ett effektivt och säkert sätt. Det förekommer dessutom ofta problem när materialet behöver användas i kombination med översättningsminnen. Det finns alltså en reell risk att vissa delar av texten missas, i värsta fall kan filerna skadas, och översättningarna kan bli inkonsekventa – plus att en stor del av tiden går förlorad på att kopiera och klistra in text i stället för att översätta eller utföra kvalitetskontroller.

translate plus insticksprogram för CorelDRAW® är en kraftfull lösning för språkanpassning av CorelDRAW®-filer effektivt och enkelt, genom batchhantering och automation av formateringen. Systemet stöder textinnehåll som har skapats i CorelDRAW® version 7.0 till X6 (16.0). Som en oberoende språktjänstleverantör är vi inte låsta till något märkesskyddat översättningssystem. Vi satsar i stället på att utveckla egna programlösningar som stöder och fungerar tillsammans med det ökande antalet programverktyg som våra kunder använder, så att vi kan erbjuda skräddarsydda integrerade lösningar som ger bästa möjliga resultat. Idag är translate plus den enda språktjänstleverantören i världen som erbjuder en helt integrerad lösning för CorelDRAW®.

Allt detta innebär att den som är kund hos translate plus kan förvänta sig service med högre kvalitet, lägre risk och lägre kostnader för hantering av översättningar i CorelDRAW®. Användning av det här insticksprogrammet ger den tid som krävs för språkanpassning – med upp till 90 % – vilket också ger stora kostnadsbesparingar tack vare att verktyget är integrerat med våra översättningsdatabaser och översättningsminnen. Dessutom minimeras behovet av omformateringsarbete.

Om du vill tala med någon av våra experter på desktop publishing eller om du vill ha mer information om våra övriga tjänster är du välkommen att kontakta oss.

 

Posted on: april 10th, 2012