translate plus klättrar 15 platser bland världens största språktjänstleverantörer

Published on juni 12th, 2013

Vi är glada över att kunna tillkännage vår officiella rankning som en av världens topp-75 språktjänstleverantörer (LSP).

Den 31 maj 2013 släppte lokaliseringsbranschanalytikerna Common Sense Advisory en rapport med titeln The Language Services Market: 2013 rankar translate plus på 67:e plats när det gäller bruttoförsäljning bland fler än 27 600 språktjänstleverantörer runt om i världen. I samma rapport identifierades translate plus även som den sjätte största lokaliseringsleverantören i Skandinavien tack vare vårt starka resultat i Danmark och Sverige.

Detta års globala rankning innebär en förbättring med 15 platser jämfört med 2012 – vilket bevisar att vårt engagemang för hög kvalitet lockar till sig och behåller klienter som värdesätter högkvalitativa och kostnadseffektiva tjänster och utgör ett fantastiskt kvitto på de ansträngningar som har gjorts av hela translate plus-teamet.

Vi är extra stolta över tillväxten i den nordiska regionen eftersom många konkurrenter där har stagnerat på en marknad med hård konkurrens och tuffa ekonomiska förhållanden.

Den fullständiga listan över de 100 största språktjänstleverantörerna är, tillsammans med den kompletta rapporten, tillgänglig direkt från Common Sense Advisory.

Som ett led i studien av Common Sense Advisory, som har publicerat marknadsstorleksuppskattningar och globala rankningar under de senaste åtta åren, såg man att efterfrågan på språktjänster håller i sig och att den har en årlig tillväxttakt på 5,13%. Enligt rapporten är global handel, internationell affärsverksamhet och innehållstillväxt tre avgörande drivkrafter för språktjänstbranschen.

Om Common Sense Advisory

Common Sense Advisory (www.commonsenseadvisory.com) är ett oberoende marknadsundersökningsföretag som specialiserar sig på analys och rådgivning inom översättning, lokalisering, tolkning, globalisering och internationalisering.

 

Posted on: juni 12th, 2013