design plus stöder nu filer i InDesign 2018-format

Published on december 5th, 2017

desktop publishing services

Vårt innovativa, molnbaserade verktyg för DTP-tjänster, design plus, stöder nu filer i InDesign 2018-format.

design plus är en integrerad DTP-tjänstekomponent i i plus ®, vårt molnbaserade språkhanteringssystem. Detta kreativa verktyg ger granskarna en 100 % exakt överblick över hur texten kommer att se ut tillsammans med bilderna och med fullständig formatering.

Ett verktyg för DTP-tjänster som stöder InDesign 2018

InDesign 2018 låter nu användarna dra fördel av helt nya funktioner som exempelvis att skapa en slutnot, styckemarginaler och skuggning samt textresurser med Creative Cloud Libraries.

Användarna kan nu utnyttja vårt kreativa översättningsverktyg, design plus, ännu bättre tack vare att det kan användas via en webbläsare, vilket innebär att man slipper betala för extra licenser när man lokaliserar och granskar innehåll.

Dessutom använder vårt verktyg för DTP-tjänster sig av vår säkra, molnbaserade miljö för att skicka INDD- eller IDML-filer till granskning i valfri webbläsare.

För att få veta mer om design plus, kontakta oss redan i dag.

 

Posted on: december 5th, 2017