Reckitt Benckiser

Reckitt Benckiser – ge produktiviteten ett lyft med centralisering

Reckitt Benckiser-logo

Kunden

Reckitt Benckiser Group plc (RB) är ett globalt konsumentföretag som tillverkar hälsoprodukter, hygienprodukter och produkter för hemmet. Företaget grundades 1999 genom fusion av det brittiska företaget Reckitt & Colman och det nederländska företaget Benckiser NV. Idag säljs RBs produkter i 200 länder i hela världen. Deras branschledande varumärken omfattar French’s Mustard, det antiseptiska varumärket Dettol, hjälpmedlet för halsinfektion Strepsils, hårborttagnings- varumärket Veet, och luftfräschar- varumärket Air Wick samt andra kända namn som Calgon, Clearasil, Cillit Bang, Durex, Lemsip, Nurofen och Vanish.

Utmaningarna

Nya verksamhetsmodeller på RB betydde att det fanns ett större behov av att översätta varumärkets tillgångar och dokument från global nivå till regional och lokal nivå.

Innan dessa nya modeller lanserades, har RB använd översättning på ett icke-centraliserat sätt, d.v.s många av deras regionala kontor och avdelningar som behövde sina egna specifika tjänster och språkkombinationer, valda sina egna leverantörer, vilket ledde till att flera leverantörer användes samtidigt.

För att adressera dessa utmaningar letade RB efter att skapa ett långvarigt partnerskap med endast en global leverantör, så att RBs olika avdelningar och regionala kontor kunde dra nytta av centraliseringens tids- och kostnadssynergi.

Den skräddarsydda lösningen

Nya verksamhetsmodeller på RB betydde att det fanns ett större behov av att översätta varumärkets tillgångar och dokument från global nivå till regional och lokal nivå.

Som en befintlig föredragen leverantör för global översättning av förpackningstexter hade translate plus en tidigare enastående förståelse av RBs huvudvarumärken och marknader. Efter att företaget har valts som föredragen leverantör för andra verksamhetsenheter tvärs RB, var vi i stark position för att överföra vår kunskap och färdigheter till olika verksamhetsenheter på RB.

Vi började med en ISO 9001-certifierad konsolideringsprocess som garanterade att RB fick alla fördelar med centralisering på det mest effektiva och rationaliserade sättet. Detta startade med en lokaliseringsaudit med olika nyckelaktieägare inom inköps- och nyckelmarknader för att identifiera olika kontakter, avdelningar och platser tvärs organisationen som var i behov av översättning – vilket ledde till en 360° vy över varumärkets många krav och preferenser.

En nyckeldel av processen var att integrera alla RBs befintliga databaser med översättningsminne från tidigare leverantörer och att skapa ett centralt, godkänt, minne. En liknande procedur utfördes för befintliga glossarer som segmenterades efter innehåll och varumärke och omfattade en genomgående granskning för konsistens och exakthet tvärs RBs hela terminologi.

I partnerskap med RB skapade vi också en stilhandbok som alla våra projektledare, lingvister och DTP-specialister samt RBs granskare skulle referera till. Denna stilhandbok omfattar en detaljerad och specifik vägledning om RBs företagsidentitet, språkstil, varumärkets preferenser och språkregler.

Dessutom har varje RB användare som var involverad i översättningsprocessen fått åtkomst till i plus®, ett unik handläggningssystem för översättningar. Genom att använda en rollbaserad åtkomstnivå, ger i plus RB kraften att på ett säkert sätt se över alla aspekter av lokaliseringsprocessen inklusive online granskning av översättningar med review plus-komponenten.

Vårt nära partnerskap har inte slutat nu när tjänsten är klar och igång: som en del av våra standardtjänster som vi erbjuder, utför vi regelbundna granskningsmöten med RBs nyckelaktieägare, genomför kundundersökningar och stöder vår kontinuerliga förbättringsmetodik genom att snabbt svara på feedback och ändrade krav.

Fördelarna

Enastående kostnads- och tidsbesparing genom att använda review plus, online granskningsverktyget i i plus. Varje gång en granskare godkänner ett dokument, uppdateras omedelbart RBs översättningsminne och alla ändringar integreras, så att det inte kommer behövas lägga resurser på att implementera identiska ändringar i framtiden.

Global varumärkeskonsistens tack vare det centraliserade översättningsminnet och glossarer (båda tillgängliga via i plus).

Snabba handläggningstider som ett resultat av vår effektiva lokaliseringsprocess och vår innovativa processautomatisering.

Förbättrad produktivitet av projektledare, lingvister, granskare och RBs chefer som alla har åtkomst till samma centraliserad plattform. Detta ger aktieägarna åtkomst till information om projektstatus och handläggning, flexibla rapporteringsverktyg vad det gäller kostnader per avdelning och punktlighetsuppgifter i realtid.

En pågående skräddarsydd tjänst: även om minnen och processer är centraliserade, sörjer vid för de specifika behov av RBs olika varumärken och avdelningar – till exempel genom att tillhandahålla resurser för projekthandläggning i olika tidszoner och på olika platser.

Från bloggen

pen icon

translate plus rankas bland globala topp-3-språktjänsteleverantörer för lokalisering av multimedia och transkreation

Det oberoende marknadsundersökningsföretaget CSA Research lyfter fram translate plus som en global ledare inom branschen för tjänster för lokalisering av multimedia och transkreation. Vi är glada över att kunna meddela...

Read full article

Så här säger våra klienter

quote
"Tack till er och ert team för ert utmärkta arbete och snabba leverans."

John Harrison, chef inom Road Marketing

The Met Office

Så här säger våra klienter

quote
""Levererar alltid som avtalat. Jag uppskattar verkligen att ni gör ett bra jobb även med korta leveranstider.""

Anne-Li Osnes

JM