Amazon

Amazon - ökande försäljning tack vare användningen av MT plus

Amazon-logo

Klienten

Amazon grundades 1994 som en online-bokhandel. Numera är företaget ett världskänt hushållsvarumärke med internationell närvaro. Under sina första verksamma månader betjänade företaget beställningar i 50 amerikanska delstater och 45 länder. Två årtionden senare, tack vare sin föresats att vara ett kundfokuserat företag som erbjuder bekvämlighet, variation och konkurrenskraftiga priser, är Amazon nu världens största online-återförsäljare med kontor i 12 länder och över 200 miljoner aktiva kunder. Teknisk innovation har varit central för företagets expansion och lett fram till många extra erbjudanden som till exempel webbtjänster, kreditkort och välkända Kindle.

Utmaningarna

Under den viktiga försäljningsperioden inför jul och den efterföljande mellandagsrean och januarirean, behövde Amazon översätta produktbeskrivningar till omkring 16 000 produkter som redan var tillgängliga i Tyskland till engelska, för att göra produkterna lämpliga för den brittiska webbplatsen. Den stora volymen – en ordräkning på över 2,5 miljoner – var anledningen till att Amazon sökte en maskinöversättningsmetod för detta projekt.

Den första utmaningen var leveranstiden: majoriteten av produktbeskrivningarna måste vara färdiga och publiceras på webbplatsen inom loppet av tre veckor. Den andra var att innehållet hämtades från en rad olika datakällor, vilket gav upphov till en spretig blandning av kodnings- och formateringsutmaningar. Skadade tecken, ofullständiga punktlistor och inkonsekvent HTML-taggning måste åtgärdas för att generera text som kunde bearbetas på rätt sätt. Slutligen måste man skriva om några av beskrivningarna till bästsäljande produkter helt och hållet för att de skulle vara relevanta för den brittiska marknaden.

Det som från början tycktes vara en “enkel översättningsuppgift” krävde snabbt såväl teknisk expertis som copywriting-erfarenhet, och allt måste följa Amazons strikta riktlinjer samtidigt som man följde deras efterlevnadsteams lista över otillåtna termer.

Den skräddarsydda lösningen

Tack vare vår lingvistiska och tekniska expertis lyckades vi göra innehållet enhetligt och klart att översättas. Vi utvecklade skräddarsydda verktyg för att åtgärda Amazon-specifika kodnings- och formateringsproblem och för att utföra avgörande uppstädning av HTML-kodning, som till exempel att automatiskt lägga till avslutande taggar och konvertera HTML-entiteter där så kräves av Amazons brittiska system.

Innehållet konverterades till ett format som presenterade den viktigaste sammanhangsbaserade informationen för varje produkt i ett intuitivt format, vilket eliminerade det tidsödande behovet av att ständigt behöva konsultera referensmaterial.

För att snabbt kunna hantera stora mängder produktdata använde vi vårt avancerade maskinöversättningssystem, MT plus, en världsledande hybridlösning som kombinerar fördelarna med statistiska och regelbaserade maskinöversättningsmetoder. Vi kunde införliva våra kraftfulla översättningsminnestekniker för snabb hantering av repetitioner och ofullständiga träffar från Amazons egna översättningar, och åstadkom på så sätt de största möjliga fördelarna när det gällde kostnad, kvalitet och tid åt vår klient.

Slutligen, när det gäller copywriting och efterredigering, satte vi samman ett expertteam av lingvister med specialiserad kunskap om återförsäljning och e-handel, och som fick särskilt utbildning i att redigera maskinöversatt innehåll i efterhand.

Die Vorteile

snabb leveranstid tack vare den avancerade kapaciteten hos MT plus – vilket innebar att det som ursprungligen tycktes vara en oöverstiglig innehållsvolym blev färdig till deras viktigaste försäljningsperiod

ökad kostnadseffektivitet och högkvalitativt innehåll tack vare vår förmåga att införliva översättningsminnen i vår maskinöversättningsprocess

flexibla processer för att hantera datavolymerna och erforderliga leveranstider genom att inkludera extra korrekturläsning när innehållstypen krävde detta

Från bloggen

pen icon

translate plus rankas bland globala topp-3-språktjänsteleverantörer för lokalisering av multimedia och transkreation

Det oberoende marknadsundersökningsföretaget CSA Research lyfter fram translate plus som en global ledare inom branschen för tjänster för lokalisering av multimedia och transkreation. Vi är glada över att kunna meddela...

Read full article

Så här säger våra klienter

quote
"Tack till er och ert team för ert utmärkta arbete och snabba leverans."

John Harrison, chef inom Road Marketing

The Met Office

Så här säger våra klienter

quote
""Levererar alltid som avtalat. Jag uppskattar verkligen att ni gör ett bra jobb även med korta leveranstider.""

Anne-Li Osnes

JM