I samband med utbrottet av COVID-19 vill vi försäkra er om att translate plus har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att skydda våra medarbetare mot exponering och vi gör allt vi kan för att ge stöd och service till alla kunder, leverantörer och samarbetspartners i dessa kritiska tider.

Vi övervakar kontinuerligt senaste nytt och den globala utvecklingen om virusutbrottet. Vi följer också riktlinjerna från Världshälsoorganisationen WHO och lokala myndigheter. Det viktiga är att alla de underbara människor som vi arbetar med kan vara säkra och ha hälsan samtidigt som vi fortsätter arbeta normalt med minimala avbrott – ofta inga avbrott alls.

I linje med de nya riktlinjerna arbetar de flesta av våra medarbetare nu via fjärranslutning och håller virtuella möten med kunder och kolleger. Affärsresor som inte anses absolut nödvändiga har ställts in tills vidare.

Anställda som har uppvisat symptom eller som har rest från berörda länder har fått rekommendationen att självisolera sig.

Vår viktigaste prioritet just nu är säkerheten och välbefinnandet för våra kolleger och kunder, samtidigt som vi fortsätter ge service med samma höga kvalitet som alltid.

Vi fortsätter att hålla noggrann koll på situationen och nya uppdateringar kommer att ges under kommande veckor.

Om du har några frågor under tiden eller om du vill ha råd ber vi dig kontakta vår kundtjänst eller tala med din Account Manager direkt. De står mer än gärna till tjänst med att svara på dina frågor och ge assistans.

translate plus-teamet

Kontakta oss