translate-plus-kommer-att-närvara-vid-CeBIT 2014!

Published on februari 18th, 2014

Informationsteknik är en bransch som är stadd i snabb utveckling och vi har den specialiserade kunskap och erfarenhet som krävs för att leverera resultat med önskad snabbhet och kvalitet, och därför ser vi verkligen fram emot att närvara vid CeBIT 2014.

CeBIT är en internationell branschmässa som hålls varje år i mässhallarna i Hannover. I år pågår evenemanget från måndagen den 10 till mars till fredagen den 14 mars. Mässan omfattar såväl 3500 utställare från 70 länder som åtskilliga konferenser som inriktar sig på att tillhandahålla 360° överblick över kärnmarknaderna: IT, telekommunikation, digitala medier och konsumentelektronik. Huvudtemat i år är ”datability” och fokuserar på att utforska hur man kan hantera stora datavolymer på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.

Hos translate plus har vi gedigen erfarenhet av att samarbeta med globala IT- och telekommunikationsorganisationer som exempelvis HP, Sage, Samsung och Deutsche Telekom. Vi anlitar enbart specialiserade lingvister som bor i målspråkslandet, och tack vare detta kan vi garantera att den tekniska terminologin både förstås och översätts korrekt. Vi arbetar med en lång rad projekt som omfattar allt från webbplatser och programvarusystem till användarmanualer och kataloger, för att bara nämna några få exempel. Dessutom utvecklar vi fortlöpande vårt eget branschledande översättningshanteringssystem, i plus, för att kunna strömlinjeforma processer åt våra klienter och därmed optimera tids- och kostnadsfördelarna för dem.

Vi kommer att finnas på plats på mässan onsdagen den 12 mars och torsdagen den 13 mars. Om du vill boka in ett möte med oss på CeBIT 2014 eller veta mer om våra specialiserade IT- och telekommunikationstjänster, är du välkommen att kontakta oss redan idag.

 

Posted on: februari 18th, 2014