translate plus har tilldelats en plats i RM1092, den brittiska offentliga sektorns ramverk för språktjänster

Published on april 27th, 2016

Vi är verkligen glada över att kunna meddela att translate plus har tilldelats en plats i den brittiska offentliga sektorns nya ramverk för språktjänster.

Under ledning av Crown Commercial Service (CCS), de brittiska myndigheternas centrala upphandlingsorgan, är RM1092-kontraktet är ett omfattande ramverk som handlar om språktjänster som är tillgängliga för alla organisationer inom den offentliga sektorn runt om i England, Wales, Skottland och Nordirland. Kontraktet inkluderar skriftlig översättning,telefontolkning, direkttolkning, teckenspråk och relaterade tjänster, och ersätter de tidigare separata kontrakten för dessa tjänster (RM987, RM738 och CAG/912/0181).

CCS_logo smaller

translate plus kommer att tillhandahålla skriftlig översättning, korrekturläsning, transkribering och relaterade texttjänster enligt RM1092 som en del i ett konsortium som leds av WorldWide Language Resources, som även inkluderar ett förstklassigt tjänsteutbud från Language Shop, Cintra, Clarion UK och Remote Interpreting. Genom att kombinera branschledande expertis för varje tjänsteområde, har detta konsortium en unik möjlighet att kunna erbjuda förstklassig specialisering samtidigt som man fullt ut kan understödja de storskaliga kraven från den offentliga sektorn.

Konsortiet fungerar som en enda enhet för kontraktsanvändare och tillhandahåller en sömlös tjänst oavsett vilken typ, volym eller omfattning av språktjänster som behövs. Kontraktsanvändare drar fördel av ISO-certifierad kvalitet som kompletteras av teknisk innovation, skräddarsydd hanteringsinformation och ett proaktivt arbetssätt för kontohantering – och allt detta blir en frisk fläkt jämfört med tidigare kontraktsarrangemang från stelbenta ”one-size-fits-all”-leverantörer.

För att få veta mer om hur din organisation inom den offentliga sektorn kan dra fördel av RM1092-kontraktet, vänligen kontakta oss redan idag.

Posted on: april 27th, 2016