translate plus besöker LocWorld30 i Tokyo!

Published on april 5th, 2016

I vår egenskap av experter på att skräddarsy innehåll för flerspråkiga publiker, ser vi verkligen fram emot att besöka LocWorld30!

Localization Worlds konferenser för internationell verksamhet, översättning, lokalisering och hantering av globala webbplatser äger i år rum i Tokyo, Dublin och Montreal. Konferensen i Tokyo anordnas den 13-15 april 2016, och våra VD:ar Robert Timms och Per Severinsen kommer att finnas på plats torsdag den 14 april.

Evenemanget kommer att ge deltagarna en djuplodande inblick i hur man optimerar såväl språk- och översättningstjänster som teknik – något som translate plus redan fokuserar mycket på. Vi uppdaterar och förbättrar ständigt vårt tjänsteutbud för våra klienter i samklang med den snabbt föränderliga affärsmiljön. Vi är medvetna om att faktorer som exempelvis time-to-market, kostnadseffektivitet och internationell tillväxt är av mycket stor betydelse för att ett företag ska kunna förbli konkurrenskraftigt. Det var därför vi skapade vår molnbaserade översättningshanteringsprogramvara i plus® – som gör det möjligt för våra klienter att centralisera alla sina språkprojekt på ett enkelt, transparent, säkert och effektivt sätt.

Lokalisering handlar inte bara om att direktöversätta text; det handlar om att anpassa innehåll för att skapa önskad reaktion hos målpubliken. Detta kan endast åstadkommas genom att man har kännedom om målkulturen, är insatt i ämnesområdet, bibehåller varumärkets budskap, utnyttjar resurser på ett effektivt sätt och presenterar ett högkvalitativt innehåll i rätt tid via olika medier. translate plus-teamet har erfarenhet inom alla dessa områden och ser fram emot att få nätverka med andra deltagare och dela med oss av vår kunskap!

Om du vill träffa oss på LocWorld30 i Tokyo eller om du vill veta mer om våra språktjänster, är du välkommen att kontakta oss redan idag.

Posted on: april 5th, 2016