Site icon translate plus

Hur du optimerar relationen mellan projektledare och lingvist

website translation

Eftersom språktjänstbranschen blomstrar, har effektiv kommunikation mellan lingvister och projektledare blivit allt viktigare för att säkerställa en så smidig översättningsprocess som möjligt för kunden.

Vi är stolta över våra lingvister och vi sätter stort värde på deras arbete. Därför vill vi gärna dela med oss av några tankar till dig om hur du kan optimera kommunikationen mellan projektledare <-> och lingvist.

I egenskap av projektledare anser jag att kommunikationen mellan <-> projektledare och lingvist blir som mest effektiv när båda parter har förmågan att vara inkännande. Detta fordrar förståelse av och en positiv inställning gentemot varandras arbete. Många av projektledarna i vårt team är själva erfarna översättare och tolkar. Tack vare detta kan vi använda vår expertis för att förstå våra lingvister och hantera våra projekt på bästa möjliga sätt.

Frågan är: Hur många lingvister har någonsin arbetat som projektledare? De som har gjort det förstår komplexiteten i vårt arbete, de utmaningar vi kan stöta på samt ”hur många bollar vi håller i luften samtidigt”!

Om du vill veta mer om projektledarens roll, kan du läsa vår artikel ”En dag i en projektledares liv” som beskriver vårt jobb mer utförligt.

Eftersom det är projektledaren som leder varje projekt, måste vi kunna se och höra allt som pågår. Öppen kommunikation är avgörande för oss för att vi ska kunna veta hur översättningen fortskrider och kunna besvara eventuella frågor från lingvisterna innan projektets deadline löper ut. Jag har alltid tyckt att det har varit enklast när jag har underrättats om eventuella problem med att hålla deadline så snabbt som möjligt. I dessa datortider är det många som har blivit telefonskygga, men i just dessa fall tycker jag att det är mycket bättre att ringa eller använda Skype – och det är trevligare för båda parter. Om en försening har orsakats av oundvikliga omständigheter, föredrar projektledaren att prata direkt med den berörda lingvisten.

Om en försening är överhängande men vi informeras så snabbt som möjligt om den, minskar risken för eventuella negativa effekter avsevärt. Vi kan göra upp nya planer och i god tid ta fram en pragmatisk lösning som bygger på samarbetsvilja. Ärlighet är alltid rätt väg att gå för att undvika eventuella ”obehagliga överraskningar” längre fram i processen och för att snabbt kunna hitta en lösning på eventuella förseningar. Vi tar våra deadlines på största allvar och det finns en ypperlig anledning till varför varje deadline är så specifik: att hålla deadline är avgörande för att vi ska kunna gå vidare till nästa steg av projektet som exempelvis intern granskning eller kundgranskning och filbehandling.

Användningen av e-post är ovärderlig. Men ibland kan ett telefonsamtal eller ett Skype-samtal förändra kommunikationen och utgöra ett mycket snabbare sätt att utbyta nödvändig information. Det är också toppen att kunna koppla ett ansikte till ett namn, och därför uppmuntrar vi våra lingvister att kika in på kontoret och träffa resten av teamet! Om våra lingvister är på genomresa i London, vill vi mycket gärna att de kommer förbi och hälsar på ”sina” projektledare. Det gör definitivt e-postmeddelandena mer personliga. 

Kort sagt bör kommunikationen mellan lingvist och projektledare vara öppen, ärlig, effektiv och regelbunden. Det hjälper också att variera kommunikationen ibland, och båda parter bör alltid sträva efter att vara så inkännande som möjligt. Om allt detta förverkligas, kommer varje projekt att vara ett rent nöje att genomföra, och tillsammans kan vi leverera en förstklassig produkt tillkunden!

Exit mobile version