Eftersom språktjänstbranschen blomstrar, har effektiv kommunikation mellan lingvister och projektledare blivit allt viktigare för att säkerställa en så smidig översättningsprocess...