Search results for:
transcreation

translate plus medverkade i Slators ‘Transcreation and Multilingual Content Origination’-rapport som undersöker det växande kravet på transcreation från flera branscher....