Hos translate plus er vi stolte af at kunne lokalisere indhold i et hvilket som helst filformat og af at anvende oversættelseshukommelsesteknologi, når det er muligt, for at sikre at vores kunder modtager den mest konsistente høje kvalitet som en del af den hurtigste og mest omkostningseffektive proces.

Når det handler om almindelige formater såsom Microsoft Word, Adobe InDesign eller HTML, understøtter oversættelseshukommelsesapplikationer og andre redskaber ofte disse som standard, da formatspecifikationer er åbne standarder eller dokumenterede navnebeskyttede formater, der ofte har API’er tilknyttet af softwareudbyderen for at anspore til indbyrdes kompatibilitet med deres systemer.

Når det imidlertid handler om de mindre almindelige formater som eksempelvis AutoCAD .dwg-filer eller fuldt kompatible formater som eksempelvis XML – der er meget omfattende – er tingene måske ikke så ligetil. Derfor har vi udviklet applikationer som CAD plus, så vi kan hjælpe vores kunder med at lokalisere filformater, som traditionelle leverandører af oversættelseshukommelsesprogrammer betragter som “mindre vigtige”, og vores automatiske filbehandlingsværktøj, processor plus.

Med processor plus kan vi tage komplekse filformater, herunder også kundernes proprietære formater, og forberede dem til oversættelse automatisk. Denne klargøringsproces involverer typisk beskyttelse af bestemte tags, attributter, koder, id-numre eller andre sekvenser af tekst i filen – normalt for at definere datastrukturer, præsentationsformatering eller inline scripting og anden funktionel tekst – der ikke skal lokaliseres, så oversætteren udelukkende kan fokusere på teksten, der skal oversættes.

I slutningen af oversættelsesprocessen vendes den automatiske beskyttelsesproces om, så den originale filstruktur er identisk og kun materialet til oversættelse bibeholdes. Når det handler om XML, involverer det også en automatisk kontrol for at sikre, at den endelige struktur er korrekt og, hvor det er nødvendigt, analyseres korrekt i forhold til et specifikt skema eller DTD.

Ved at bruge processor plus og vores tilsvarende teknologier kan vi derfor øge hastigheden i oversættelsesprocessen ved at undgå tidskrævende manuelt arbejde i form af at markere tekstafsnit som oversættelsesmulig eller ikke-oversættelsesmulig i en sikker og repeterbar proces, der frigiver mere tid til oversættelse og kvalitetskontrol. Vi kan derfor undgå, at vores oversættere bekymrer sig om at navigere med firkantede parenteser, sekvenser med tekst eller programmeringskoder, der ser pudsige ud, og det eliminerer risikoen for, at vores kunders filer går i stykker under oversættelsen. Alt dette giver mulighed for bedre oversættelsesmatch, hvilket fører til lavere omkostninger og bedre kvalitet.

Ved løbende oversættelsesprojekter såsom regelmæssige opdateringer af websteder eller databaseindhold kan vi integrere disse automatiserede trin i en bredere arbejdsgang, eksempelvis ved automatisk at forbehandle en modtaget XML-fil eller anmodning via vores i plus Web Service, hvilket er noget, vi gør for kunder som Jabra og Kambi, som til gengæld dagligt sparer tid til administration og it-behandling.

Funktioner
  • Lokalisering af indhold i alle filformater
  • Anvendelse af oversættelseshukommelse ved alle filformater
  • Automatisk forberedelse af komplekse filtyper til oversættelse
  • Oprindelig filstruktur bevaret, når oversat indhold leveres til kunden
Fordele
  • Hurtigere oversættelsesproces, fordi tidskrævende manuelle arbejdsgange undgås
  • Sikker proces med mulighed for flere gentagelser
  • Mere tid til oversættelse og kvalitetskontrol
  • Bedre udnyttelse af oversættelseshukommelse og dermed lavere omkostninger og bedre kvalitet

Fra bloggen

pen icon

translate plus forbliver blandt top 7 udbydere af sprogtjenester globalt og top 3 i Europa

CSA Research har for nylig afsløret deres 100 største sprogleverandører på verdensplan for 2022 som en del af deres 18. årlige rapport over branchen. translate plus er glade for at...

Read full article

Vores kunder siger

quote
"Mange tak til jer og jeres team for det fremragende arbejde og den hurtige levering."

John Harrison, Road Marketing Manager

The Met Office

Vores kunder siger

quote
""Man kan altid stole på, at I leverer til tiden. Jeg sætter stor pris på, at I leverer høj kvalitet med kort deadline.""

Anne-Li Osnes

JM