translate plus gennemfører vellykket årlig ISO-revision 2014

Published on oktober 8th, 2014

translate plus er certificeret ifølge ISO 9001, EN 15038 og ISO 14001, og i den sammenhæng gennemgår vi en årlig revision foretaget af eksterne revisorer. Vi er meget stolte over, at revisorerne for alle tre certificeringsordninger igen i år efter gennemgang af vores kontorer, arbejdsprocesser og dokumentationsrutiner kunne bekræfte, at translate plus opfylder alle relevante krav for de tre ordninger og dermed opretholder vores certificeringer.

ISO 9001 kvalitetsstyringssystemet sikrer en løbende overvågning og kvalitetsstyring på tværs af alle virksomhedens aktiviteter. Det er verdens bredest anerkendte standard for kvalitetsstyring, og den sætter rammer for vores ydelser og service.

ISO 14001 er en standard, der støtter virksomheder i alle størrelser i etablering af miljøstyringsprocesser. Indsatsen måles på flere parametre, f.eks. energiforbrug, affaldshåndtering, genbrug og bæredygtighed.

Vi er særligt stolte af vores EN 15038 certificering, da det er den eneste internationalt anerkendte standard for oversættelsesservice, der dækker selve oversættelsesprocessen og alle understøttende aspekter, herunder kvalitetssikring og sporbarhed. I modsætning til andre oversættelsesvirksomheder, der selv “indberetter” overholdelse af kravene, er translate plus blevet certificeret af en uafhængig, ekstern revisor. Det indebærer, at vi også på det område gennemfører regelmæssig revision for at sikre, at de krævede kvalitetsrutiner følges.

Vi fortsætter kursen og er i øjeblikket ved at forberede en certificering ifølge ISO 17100, som bliver den nye internationale standard for oversættelsesservice. EN 15038 danner udgangspunkt for de krav, der kommer til at indgå i ISO 17100, og de to ordninger kommer til at ligne hinanden – men den nye standard får endnu større fokus på kvalifikationskrav til vores ressourcer, f.eks. oversættere, korrekturlæsere, sprogrevisorer og projektledere. Den nye standard stiller også krav om etablering af en proces til håndtering af kundetilbagemeldinger til brug for tilfredshedsmålinger og udbedring af eventuelle mangler. Vi har allerede indarbejdet de krævede processer som en vigtig del af vores egne, uafhængige kvalitetsmål, og translate plus ansøger om certificering, så snart den nye internationale ISO 17100-standard bliver indført.

Hvis du ønsker flere oplysninger om vores certificeringer eller om vores oversættelsesservice og tekniske løsninger, kan du kontakte os allerede i dag – vi er klar med alle svarene.

 

Posted on: oktober 8th, 2014