translate plus certificeret ifølge EN 15038 kvalitetsstandarden for oversættelsesarbejde af ekstern revisor

Published on oktober 21st, 2013

translate plus har netop afsluttet en ekstern revision af vores EN 15038 oversættelsesstandard helt uden anmærkninger!

EN 15038 er en international standard for oversættelseskvalitet. I modsætning til andre oversættelsesbureauer, der selv “indberetter” overholdelse af kravene, er translate plus blevet certificeret af en uafhængig, ekstern revisor. Det indebærer, at der regelmæssigt foretages en revision for at kontrollere, at de nødvendige kvalitetsforanstaltninger er implementeret, og i tilfælde af mangler kaldes certificeringen tilbage.

Standarden dækker ikke kun selve oversættelsesprocessen men også alle tilknyttede procedurer, der er nødvendige af hensyn til levering af den lovede service. Efter en gennemgang over to dage bestod translate plus certificeringen med udmærkelse, og det understreger vores store indsats for at opfylde de strengeste kvalitetskrav i vores arbejde for kunderne.

EN 15038 omfatter en vurdering af de faglige kompetencer hos alle parter involveret i oversættelsesprocessen, herunder oversættere, projektledere, korrekturlæsere, sprogrevisorer og kvalitetsgodkendere. EN 15038-certificeringen er en vigtig milepæl som supplement til vores eksisterende ISO 9001-certificering og et yderligere bevis på, at vores kunder kan forvente en høj og ensartet kvalitet fra os – i alle opgaver.

Hvis I ønsker at høre mere om vores kvalitetssikringsprocedurer eller om vores sprogservice, er I velkomne til at kontakte os i dag.

 

Posted on: oktober 21st, 2013