translate plus arbejder mod certificering ifølge ISO 14001 miljøstyringssystemet

Published on juli 9th, 2012

translate plus er stolte over at vi som en del af vores miljøpolitik arbejder på en ISO
14001 miljøcertificering, som tildeles virksomheder, der løbende nedbringer
deres miljøpåvirkning.

Med ISO 14001-certificeringen sikres det at virksomheden har indført det mest effektive miljøstyringssystem med henblik på at nedbringe miljøpåvirkningen. Som en socialt ansvarlig virksomhed betragter vi det hos translate plus som et naturligt næste skridt i indsatsen for at blive en mere bæredygtig og CO2-neutral virksomhed.

Liina Puust, der er ansvarlig for ISO 14001 projektet, udtaler: “Hos translate plus tager vi allerede miljøhensyn meget alvorligt, og vi bestræber os på at reducere vores miljøpåvirkning alle steder hvor det er muligt – det kan være alt fra at opfordre medarbejderne til at benytte genbrugspapirkurvene på kontorerne, afskaffe papirbaserede arbejdsgange ved at indføre et fuldt ud netbaseret regnskabssystem, eller at tilbyde medarbejderne sikre faciliteter til cykelparkering, så de kan cykle på arbejde.”

Med hensyn til den indvirkning som en ISO 14001 miljøcertificering vil have hos translate plus, tilføjer Liina: “Ved at implementere et miljøstyringssystem bliver vi bedre til at agere miljøansvarligt, og det er meget vigtigt for os hos translate plus, både som virksomhed og som enkeltpersoner. Det er vigtigt at have etablerede procedurer for styring af affaldshåndtering og til vurdering af vores daglige miljøpåvirkning. På den måde kan vi bedre målrette miljøindsatsen løbende, så vi styrker virksomheden og beskytter verden omkring os.”

Forvent at se ISO 14001 Environmental Management System certifikatet på translate plus’ hjemmeside i den nærmeste fremtid!

Hvis du vil vide mere om vores miljøpolitik eller om vores øvrige services eller teknologi, er du velkommen til at kontakte os nu.

 

Posted on: juli 9th, 2012