Site icon translate plus

Må vi præsentere vores-nye terminologifunktion: term plus

translation review

translate plus er glade for at kunne annoncere vores helt nye terminologifunktion: term plus.

Hos translate plus er oversættelseskvaliteten altafgørende. Nogle af vores kunder kræver en intern godkendelse af oversættelsen af tekniske specialister eller marketingsspecialister forud for offentliggørelsen. For at lette denne proces omfatter vores oversættelsesstyringssystem et kraftigt gennemgangsprogram: review plus.

Vi har forbedret review plus ved at indføre en helt ny funktion: term plus. Denne funktion fremhæver kernetermer fra en klientspecifik termliste i både kilde- og målteksten for at gøre det muligt for korrekturlæsere at se tydeligt godkendte termlister under gennemgangsprocessen.

Hvorfor skal du overveje at introducere term plus til din oversættelsesgennemgangsproces?

Du kan lære mere om denne ekstra tilføjet funktion til review plus ved at kontakte os nu

Exit mobile version