Blog

En dag i en translate plus-projektledares liv

Published on September 16th, 2014

Det är onsdag, en dag som på estländska beskrivs som att man har ”brutit ryggen på veckan” (halvvägs till veckoslutet)!

Jag lämnar min bostad i Bethnal Green och promenerar längs de färgstarka och myllrande gatorna i Shoreditch. Varje dag pryds byggnadernas väggar av ny och spännande graffiti och en svärm av trendiga cyklister trängs i rondellen vid Old Street. Jag förstår inte varför de cyklar i sådana kläder, men det här är East London!

På kontoret har vi en fantastisk kaffemaskin och jag serverar mig själv en stor kopp innan jag börjar gå igenom min e-post.

Idag håller jag i trådarna för ungefär ett dussin projekt, och fler kommer att komma in under dagen i takt med att andra avslutas och levereras till kund. Projekten befinner sig i olika faser; vissa ska levereras av lingvister och skickas vidare till våra strikta interna kvalitetssäkringsprocedurer. Andra har redan granskats internt och är klara att skickas iväg, eller också finns det kanske frågor att ta upp med lingvisterna, så att vi kan vara 100 % säkra på att vårt arbete är av högsta kvalitet när det levereras till kunden!

Jag börjar med att kontrollera att alla leveranser från lingvister med deadline klockan nio på förmiddagen har kommit. Många av filerna har formatet Trados Studio och måste konverteras till Word-format för kvalitetssäkringskontroller. Jag använder våra speciella konverteringsverktyg för att förbereda alla filer, och därefter skickar jag dem till våra interna kvalitetskontrollanter. Jag ger dem en rimlig deadline, eftersom deadlines är vår livsluft, och därefter inväntar jag deras omdömesgilla kritik!

Därefter utför jag mina egna kvalitetskontroller på åtskilliga av mina kollegors slutleveranser. Jag talar portugisiska, spanska och rumänska (och engelska är mitt modersmål) och därmed kan jag granska översättningar till dessa språk. När detta är klart tar jag itu med resten av min e-post.

När det gäller ett projekt har en lingvist begärt ytterligare referensmaterial så att han kan vara helt säker på att han använder den korrekta terminologin, som kunden föredrar. Jag skickar ett e-postmeddelande till kunden och frågar om det finns ytterligare referensmaterial, och kunden skickar över en arbetsbok med nyckeltermer. Den är till stor hjälp och jag skickar runt den till alla lingvister som arbetar med detta jobb – och jag ber dem alla att trippelkolla sina översättningar mot den nya referensfilen, innan de skickar sina färdiga översättningar senare idag.

Jag besvarar även några frågor som rör inköpsordrar. Var och en av våra lingvister har en egen personlig profil i vårt system så att de kan logga in och skicka sina fakturor på elektronisk väg. Det är en mycket snabb och smidig lösning för alla berörda parter, men ibland får vi frågor om varför vissa jobbposter inte syns i systemet. Jag upplyser lingvisterna om att hela projektet måste vara slutfört och godkänt av oss för att posterna ska synas i systemet, så det finns ingen orsak till panik!

Jag börjar få tillbaka de första kvalitetskontrollerade filerna från mina kollegor (som jag skickade till dem på morgonen). Det gläder mig verkligen att se att inga oklarheter hittades och att översättarna har gjort ett kanonjobb!

Under tiden har jag tagit emot två nya jobb. Jobben är mycket små – en Excel-fil och en Word-fil –, men deadlinen är redan klockan nio på morgonen nästa dag. Jag prioriterar dessa jobb under den kommande timmen och lägger upp dem i systemet. Jag söker efter lingvister som redan har arbetat åt kunden, eftersom vi föredrar enhetlighet, och därefter skickar jag ut en jobbförfrågan till dessa lingvister. Filerna analyseras grundligt mot kundens befintliga översättningsminne, så att vi kan dra av för repetitivt innehåll och ge kunden rabatt!

Därefter tar jag itu med den slutliga konverteringen av filerna för de projekt som ska slutlevereras på eftermiddagen. Vår lokaliseringstekniker hjälper mig med en tagg som krånglar. Han svingar sitt trollspö och filerna är redo att skickas iväg! En av kunderna föredrar att vi levererar via vårt verktyg i plus, och därför gör jag det och godkänner projektet som slutfört i vårt system.

Nu känner jag att jag är hungrig och går ner till floden och köper en smörgås. Jag tittar på människor som är ute och rastar hundar i solskenet (vilken toppensommar det har varit) och återvänder till kontoret med ett piggare huvud!

Medan jag var ute, har det kommit in flera intresseanmälningar från lingvister angående de två nya jobben. Jag väljer ut de lämpligaste lingvisterna och förbereder översättningspaketen åt dem. Dessa innehåller Trados-vänliga versioner av filerna (i TTX- eller XLIFF-format), en översättningsminnesexport (så att allt tidigare översatt innehåll kommer till användning) samt en inköpsorder (PO). Jag skriver utförliga instruktioner och bifogar även eventuellt referensmaterial frånkunden.

Resten av eftermiddagen ägnar jag åt att hantera några andra nya jobb samt utför ytterligare ett stort antal kvalitetskontroller åt mina kollegor. Det är en hektisk men intressant dag. Jag har kontakt med några av de professionella lingvister som jag gillar bäst och våra trevliga kunder. Jag lyckas bli klar mer eller mindre i tid till arbetsdagens slut, och ett par av oss går för att titta på en match i translate plus fotbollsserie! Det råder knivskarp konkurrens mellan teamets mer sportiga medlemmar!

Här både jobbar och leker vi intensivt!

Posted on: September 16th, 2014