translate online

translate online är en banbrytande komponent i vårt molnbaserade översättningshanteringssystem, i plus, som ger säker åtkomst till översättningsminnesteknik - inklusive möjlighet att vid behov dela minnen mellan interna och externa översättare.

Företag har sina egna preferenser och resurser för översättningsprojekt. Vissa vill ha alltihop levererat av ett språktjänstföretag, andra kan välja att låta en del av innehållet översättas internt av företagets egna team medan några översätter allt sitt innehåll internt.

Att sköta översättningarna internt kan innebära att du antingen måste köpa dyr översättningshanteringsprogramvara och utbilda medarbetare i veckovis – vilket äter upp värdefull tid och pengar – eller eventuellt minska effektiviteten genom att utföra projekt utan struktur eller programvara, vilket kräver betydligt mer tid och pengar än nödvändigt.

translate online ger dig flexibiliteten att välja den bästa processen för ditt företag, samtidigt som du kan dra nytta av avancerad översättningsminnesteknik. Detta säkerställer att texten översätts konsekvent och smidigt med automatisk igenkänning av "exakta" och "ofullständiga" träffar när innehåll redan har översatts förut samt en tydlig arbetsflödesprocess som stöder valfritt antal översättare och dokument.

Detta lättanvända webbgränssnitt kräver ingen datorinstallation och möjliggör användaråtkomst varifrån som helst med en Internet-uppkoppling och på alla system, däribland Windows, Mac och surfplattor. Det finns fullständigt stöd för live-förhandsgranskning (även för Adobe InDesign-filer) och omdirigering av översättningsuppgifter till andra översättare - jämte alla de anpassningsbara åtkomstbehörigheter och andra fördelar som tillhandahålls av i plus.

Vår prissättning passar alla typer av klienter. Månadsprenumerationen är baserad på det antal användare som får åtkomst till translate online:

Antal användare

GBP

EUR

USD

DKK

SEK

1 till 5

199,00

239,00

339,00

1 790,00

2 190,00

6 till 20

449,00

539,00

759,00

3 990,00

4 990,00

21 till 50

849,00

999,00

1 439,00

7 690,00

9 290,00

51+

Förhandlingsbart

Förhandlingsbart

Förhandlingsbart

Förhandlingsbart

Förhandlingsbart

Vi erbjuder 25 % på alla prenumerationer ovan åt klienter som använder sig av våra översättnings- eller tolkningstjänster.*

* För att vara berättigad till denna rabatt måste en klient skicka minst 10 % av sina översättnings- eller tolkningsjobb att utföras externt av translate plus.

Hämta prisuppgifter

Funktioner

  • Lättanvänt webbgränssnitt
  • Stöder alla filformat
  • Anpassningsbar fleranvändaråtkomst för att passa alla krav
  • Fullständig funktionalitet i översättningsarbetsflödet

Fördelar

  • Flexibel process för att arbeta med tillgängliga resurser
  • Fullständig åtkomst till funktionerna i i plus
  • Kostnads-, snabbhets- och enhetlighetsoptimering tack vare översättningsminne
  • Möjliggör vid behov en sömlös blandning av intern och extern översättning

ncc group
We take cyber security seriously and work
with NCC Group to ensure our
external facing systems are secure.

Få en offert

Tack för din förfrågan, vi kommer att kontakta dig.