Översättningsminne & trimning

Om du har fler än ett dokument som ska översättas, är det möjligt att en del av texten i båda filerna är snarlik eller till och med identisk. I takt med att du låter översätta mer innehåll ökar chansen för detta, särskilt för översättning av produktbeskrivningar, tekniska faktablad, webbsidor eller bruksanvisningar som kan innehålla avsevärda mängder återkommande text.

Relax with our TM solutionDu vill såklart inte betala för att översätta samma text flera gånger eftersom det ökar tidsåtgången för ditt projekt, ökar kostnaderna och minskar exaktheten och enhetligheten hos resultatet. Det är i sådana här fall som det lönar sig att använda ett översättningsminne.

Översättningsminnet gör att den översatta texten lagras som individuella meningar i en databas, varje gång vi översätter ett dokument. Detta innebär att nästa gång vi översätter åt dig, återanvänder vi den befintliga översatta texten från tidigare uppdrag och kan på så vis förbättra kvaliteten och enhetligheten samt göra översättningsprocessen snabbare.

De tre fördelarna med att använda ett översättningsminne är:

 • Det minskar dina totala översättningskostnader betydligt och denna besparing kommer att framgå tydligt i våra offerter.
 • Om det finns en ansenlig mängd återkommande innehåll gör översättningsminnet även processen snabbare, och gör det möjligt för oss att erbjuda avsevärt snabbare leveranstider.
 • Översättningsminnet säkerställer att samma terminologi används till alla översättningar och förbättrar därmed översättningskvaliteten, skyddar din varumärkesidentitet och gör kunderna nöjdare.

Om du redan har översatt innehåll men saknar ett översättningsminne, kommer align plus (som ingår i översättningsminnessystemet i plus) att skapa ett översättningsminne åt dig utifrån ditt befintliga material. Denna automatiserade process innebär att du omedelbart kommer att få alla fördelar som ett översättningsminne innebär, i stället för att behöva invänta att din termdatabas byggs upp med tiden.

Vår automatiserade process stöder en lång rad olika filtyper och kan skräddarsys för att uppfylla dina exakta krav. Därefter kommer ditt översättningsminne att analyseras tillsammans med din unika ordlista och stilguide av våra lokaliseringsspecialister, för att säkerställa att det passar perfekt ihop med din varumärkesidentitet.

 • Snabbare och billigare översättningsminnen kan skapas baserat på befintligt innehåll
 • Ger kostnadsbesparingar genom återanvändning av befintligt innehåll
 • Högre översättningskvalitet genom konsekvent terminologi

Funktioner

 • Återanvänd befintligt lokaliserat innehåll
 • Skapar en databas med översatta fraser
 • Tillämpas på en lång rad olika filformat
 • Finjusterad av ett lokaliseringsproffs

 

Fördelar

 • Minska dina totala kostnader
 • Förkorta leveranstider
 • Förbättra exakthet och enhetlighet
 • Extrahera besparingar från befintligt innehåll

 

ncc group
We take cyber security seriously and work
with NCC Group to ensure our
external facing systems are secure.

"Fantastiskt prisvärt, jag är högst nöjd med exaktheten och snabbheten hos er översättning. Vi samarbetar gärna med er fler gånger."

Dr. Hermann Schulze, överordnad chef, Regulatory Affairs
Sucampo AG

Få en offert

Tack för din förfrågan, vi kommer att kontakta dig.