Lösningar för textframställning & publicering

translate plus tillhandahåller en rad olika lösningar för att bistå med det som ofta betraktas som antingen "utmarkerna" av en lokaliseringsprocess, eller som fristående krav: innehållsskapande och publicering.

Vår molnbaserade i plus-plattform stöder mallbaserad textframställning och CMS-funktionalitet för de kunder som önskar detta. Med hjälp av anpassningsbara formulär för att lägga till och redigera innehåll på valfritt språk, kan metadata som exempelvis uppgifter om vem som skapat dokumentet och tidsstämplar samlas in automatiskt. Dessutom kan kundspecifika fält definieras för inmatning av anpassat innehåll, inklusive associerade bilder. Förhandsgranskning i realtid kan aktiveras och textinmatning kan konfigureras för begränsad teckenräkning. Arbetsflöden kan konfigureras utifrån anpassningsbara användarbehörigheter och roller.

Som du kanske anar innebär vår lokaliseringsexpertis att du kan begära översättning av innehåll som skapats i i plus med en enda knapptryckning, med stöd för friktionsfri integration av översättningsminne och, vid behov, automatisk översättning.

Många textframställare föredrar att arbeta i den Authoring & publishing solutionsvälbekanta Microsoft Word-miljön - och det är här vår i plus app för Microsoft Word kommer in i bilden: kundspecifika formatmallar kan konfigureras så att en textframställare - eller chefen för textframställningsteamet - kan validera ett dokument gentemot formatmallen för att automatiskt kontrollera att struktur- eller varumärkesregler efterlevs. Om exempelvis alla ämnesrubriker ska ha formatet Rubrik 1 eller om endast vissa teckensnitt är tillåtna, kan appen markera eventuella textavsnitt som inte efterlever detta, tillsammans med rekommendationer om vad som behövs åtgärdas. Dessutom låter appen användaren kontrollera termerna gentemot en företagsordlista.

När det gäller att publicera innehåll kan i plus leverera översättningen i vilket format du vill, som exempelvis DITA, anpassad XML, .properties, .txt, RTF, HTML med mera, med en enda knapptryckning. Du kan välja att publicera utvalt innehåll eller allt innehåll, antingen på begäran eller vid en schemalagd tidpunkt (t.ex. varje morgon) på ett eller flera språk till en rad olika platser, däribland i plus virtuella datarum, vår FTP-server, din FTP-server, som en zippad e-postbilaga eller någon annan plats som kan nås via Internet, inklusive säkra och lösenordsskyddade platser.

Funktioner

  • Molnbaserad i plus-plattform
  • Stöder mallbaserad textframställning och CMS-funktionalitet
  • Anpassningsbara former för att lägga till och redigera innehåll, oavsett språk
  • Förhandsgranskning i realtid kan aktiveras
  • Textinmatning kan konfigureras för begränsad teckenräkning

Fördelar

  • Fullständig kontroll med anpassningsbara användarbehörigheter och roller
  • Strömlinjeformat arbetsflöde: översättning av innehåll som framställts i plus med ett enda klick
  • Hög kvalitet med sömlös integration av översättningsminne
  • Val av textframställningsplattformar
  • Flexibilitet eftersom i plus kan leverera slutresultatet i vilket format som helst

ncc group
We take cyber security seriously and work
with NCC Group to ensure our
external facing systems are secure.

"Ett stort tack för det arbete som medarbetarna hos translate plus har lagt ner för att leverera en utomordentlig och snabb service som har gjort det möjligt för oss att kunna reagera på våra kunders behov, inte bara på hemmamarknaden utan även på våra exportmarknader. Det uppskattas verkligen."

Tekniska publikationer
The Stovax Group

Få en offert

Tack för din förfrågan, vi kommer att kontakta dig.