Automatiserad filkonvertering & bearbetning

Hos translate plus sätter vi en ära i att kunna lokalisera innehåll i alla filformat och att tillämpa översättningsminnesteknik närhelst så är möjligt, för att säkerställa att våra kunder erhåller en så konstant hög kvalitet som möjligt som ett led i den snabbaste och mest kostnadseffektiva processen.

När det gäller vanliga format som till exempel Microsoft Word, Adobe InDesign eller HTML, stöder översättningsminnesapplikationer och andra verktyg oftast dessa rakt av, eftersom formatspecifikationerna är öppna standarder eller dokumenterade äganderättsligt skyddade format, ofta med API som tillhandahållits av programvaruleverantören för att främja interoperabiliteten med deras system.

Men när det gäller mindre vanliga format som till exempel AutoCAD .dwg-filer eller fullt ut anpassningsbara format som XML - som per definition är utbyggbart - är det inte alltid lika enkelt. Det är därför som vi har utvecklat appar som till exempel CAD plus, som hjälper våra kunder att lokalisera filformat som traditionella översättningsminnesleverantörer betraktar som "mindre viktiga", och vårt automatiserade filbearbetningsverktyg, processor plus.

Med processor plus kan vAutomated file conversion & processingi ta hand om ett komplext filformat, som kan vara unikt för en specifik kund, och automatiskt förbereda det inför översättningen. Denna förberedelseprocess handlar oftast om att skydda vissa taggar, attribut, koder, ID-nummer eller andra textsekvenser som finns i filen - vanligtvis för att definiera datastrukturer, presentationsformatering eller inline-skript och annan funktionell text som inte ska lokaliseras, så att översättaren kan fokusera enbart på den text som ska översättas.

I slutet av översättningsarbetsflödet reverseras den automatiserade skyddsprocessen så att den ursprungliga filstrukturen är identisk med endast det översatta innehållet kvar. När det gäller XML inbegriper detta även en automatisk kontroll för att säkerställa att den slutliga strukturen är korrekt formaterad och, i tillämpliga fall, att den parsas på rätt sätt mot ett specifikt schema eller DTD.

Med hjälp av processor plus och våra relaterade tekniker, kan vi därmed påskynda översättningsprocessen genom att undvika tidsödande manuellt arbete för att markera textavsnitt som ska översättas eller inte översättas, med en säker och upprepningsbar process som frigör mer tid för översättning och kvalitetskontroll. Därmed kan vi förhindra att våra översättare behöver bekymra sig om att navigera runt hakparenteser, egendomliga textsekvenser eller programmeringskod - vilket eliminerar risken för att våra kunders filer "går sönder" under översättningen och möjliggör bättre minnesmatchning, vilket i sin tur leder till lägre kostnader och högre kvalitet.

För fortlöpande översättningsprojekt som exempelvis regelbundna uppdateringar av webbplats- eller databasinnehåll, kan vi integrera dessa automatiserade steg i ett större arbetsflöde. Till exempel kan vi automatiskt förbehandla en inkommande XML-fil när vi tar emot en begäran via vår webbtjänst i plus, vilket vi gör åt klienter som Jabra och Kambi dagligen, något som sparar timmar av administration och IT-tid per dag.

Funktioner

  • Lokalisera innehåll oavsett filformat
  • Använda översättningsminne oavsett filformat
  • Automatiskt förbereda komplexa filtyper för översättning
  • Den ursprungliga filstrukturen är intakt vid leverans till klienten

Fördelar

  • Påskynda översättningsprocessen genom att undvika tidsödande manuellt arbete
  • Säker och upprepningsbar process
  • Mer tid över för översättning och kvalitetskontroll
  • Fler träffar för översättningsminnet, vilket ger lägre kostnader och bättre kvalitet

ncc group
We take cyber security seriously and work
with NCC Group to ensure our
external facing systems are secure.

"Jag ville skicka er ett kort meddelande för att säga ett mycket stort tack. Tack ska ni ha för ert snabba, effektiva och noggranna arbete, tack för ert tålamod när vi först utformade översättningsarbetsflödet och tack för att ni alltid var redo vid telefonen när vi hade problem eller frågor. Vårt partnerskap med translate plus har gått smidigt och professionellt och jag är ytterst tacksam!"

Erin Munns, utbildningschef för prisutdelningar, utbildning och live-visningar
LOCOG Ltd

Få en offert

Tack för din förfrågan, vi kommer att kontakta dig.