Språkmässig kvalitetssäkring (QA)

Översättning kan vara ett mycket subjektivt ämne, där frågor om kvalitet ibland är svåra att avgöra. När du måste leverera rapporter om storskaliga projekt, kan det vara både knepigt och tidsödande att försöka förstå hur man ska utvärdera översättningskvalitet. Därför har translate plus tagit fram vår språkmässiga kvalitetssäkringstjänst. Med tjänsten får våra kunder en mätbar indikator på översättningskvaliteten, oavsett projektets storlek eller skala.

Med vår kvalitetssäkringstjänst blir översättningskvaliteten mätbar på dina villkor. Oavsett om du behöver KPI-information (Key Performance Indicators) för att mäta kvaliteten på våra översättningstjänster över tiden, eller om du vill få en djupare förståelse av kvaliteten på översättningar eller ändringar som utförts av dina egna anställda översättare eller språkgranskare, har vi en lösning som genast ger dig all denna information i ett lättläst format.

Linguistic QAVi använder ett unikt klassificeringssystem där vi poängsätter översättningar i särskilda kategorier (t.ex. stavning, stil och syntax) och där vi markerar felens svårighetsgrad (t.ex. inkonsekvens, allvarligt fel eller kritiskt fel). Vår kvalitetssäkringsmodell tar också hänsyn till volymen (antal ord och antal dokument) samt textens avsedda användning, för att ge dig den mest relevanta utvärderingen av översättningskvaliteten.

Vi kan både förse dig med individuella kvalitetsrapporter och sammanställa all denna information till "masterrapporter", så att du kan analysera trender och data över tid och per språk såväl som per typ av projekt, dokument eller arbetsflöde.

Funktioner

  • Kvantifiera översättningskvaliteten
  • Skräddarsydda KPI
  • Unikt betygsättningssystem
  • Individuella och sammanslagna rapporter

Fördelar

  • Opartisk betygsättning som du kan lita på
  • Skräddarsydda rapporter med den information du behöver
  • Enkel tillgång till en rad olika rapporter

ncc group
We take cyber security seriously and work
with NCC Group to ensure our
external facing systems are secure.

Få en offert

Tack för din förfrågan, vi kommer att kontakta dig.