Lösningar för översättningsgranskning

Kvaliteten är avgörande för translate plus. För att säkerställa att du alltid erhåller den högsta kvaliteten, erbjuder vi våra kunder en verkligt skräddarsydd granskningslösning: från terminologihantering och underhåll av översättningsminnen, till review plus, vår unika plattform för granskning av översättningar.

review plus är den kompletta granskningslösningen från translate plus. Effektivisera din granskningsprocess med hjälp av vår centraliserade plattform med förhandsgranskningar av online-ändringar i realtid, skräddarsydda behörighetsnivåer för flera granskare från olika platser och automatiska uppdateringar av översättningsminnen och slutleveranser.

Vad är review plus?

Sitter du med ett projekt som flera granskare på olika platser måste få åtkomst till, vilket leder till att flera versioner av en text skickas runt?

review plusreview plus effektiviserar din granskningsprocess så att du sparar tid, får sinnesro och i slutänden även sparar pengar eftersom alla dina ändringar automatiskt sparas i ditt översättningsminne för framtida bruk.

Genom att lyssna på våra kunders granskningsbehov, har vårt interna tekniska team skapat review plus, en fullständig granskningslösning som är ytterst anpassningsbar efter dina specifika behov. Från att erbjuda en centraliserad plattform genom vilken alla intressenter kan få tillgång till den senast uppdaterade versionen av vilken text som helst till ett transparent rapporteringssystem som låter dig se exakt vad som har ändrats, vem som ändrade det och förloppsstatus: våra kunder är stormförtjusta över hur review plus har revolutionerat deras sätt att hantera sina översättningsprojekt.

Hur fungerar review plus?

Med review plus kan du titta på, granska och slutligt godkänna dina översättningar på en och samma lättanvända plattform, innan vi skickar översättningarna till dig.

När vår översättnings- och granskningsprocess är klar, laddar vi upp texten till review plus, som ingår i vårt webbaserade översättningshanteringssystem i plus. Därefter kan du tilldela olika behörighetsnivåer till dina användare och tilldela specifika jobb eller språkkombinationer till dem. Granskarna får åtkomst till din införlivade terminologiverifiering och ordlistor, vilket säkerställer ett konsekvent resultat i alla skeden. Alla ändringar görs direkt från plattformen och sparas automatiskt i din historik. När ändringarna väl har godkänts, uppdateras de omedelbart i ditt översättningsminne för framtida bruk.

Granskarna kan också dra nytta av en rad extra funktioner under granskningsprocessen:

Segmentminne - börja om där du slutade senast, även om du inte har varit inloggad på flera dagar.
Markering av träffar i översättningsminnet - säkerställ att termer, fraser och meningar som redan har lagras i våra översättningsdatabaser inte ändras av samma eller efterföljande granskare.
Kommentarsfunktion före slutligt godkännande - om din granskare behöver flagga något som måste åtgärdas under leveransen, är det här rätt ställe att göra det på.

Funktioner

  • Tilldela granskningsjobb till olika granskare
  • Filtrera text på jakt efter vissa ord eller fraser
  • Realtidsförhandsgranskning av online-ändringar
  • Automatiskt uppdatera eventuella ändringar så att de gäller i hela dokumentet
  • Lämna synpunkter på översättningen

Fördelar

  • Är åtkomligt för flera granskare från olika geografiska platser
  • Möjliggör snabbare och effektivare rutiner för granskning av översättningar
  • Automatisk uppdatering av översättningsminnen och slutleveranser

ncc group
We take cyber security seriously and work
with NCC Group to ensure our
external facing systems are secure.

"Jag uppskattar verkligen att ni levererade alla 43 språk redan innan den avtalade leveranstiden - det var verkligen till stor hjälp."

Elspeth Groundwater
Maverick Advertising & Design

Få en offert

Tack för din förfrågan, vi kommer att kontakta dig.