Transkreation & anpassning

Om du behöver kunna tillåta större kreativ frihet när du tar fram landanpassad copytext eller marknadsföringsmaterial så kan vår transkreationstjänst ge en "friare" anpassning av källinnehållet än vad som annars skulle förväntas av en direkt översättning.

I stället för en direkt återgivning av kAdapting to your environmentälltexten till ett målspråk, behöver kunder med anpassningsbehov att vissa aspekter av källinnehållet ändras för att bättre passa målspråkspubliken, samtidigt som källans övergripande betydelse och inriktning bibehålls.

Anpassningsprocessen behöver inte begränsas till textinnehållet: vi kan även bistå med råd när bilder eller andra aspekter kan behöva modifieras för att åstadkomma bäst effekt i olika kulturer.

Exempel:

  • En annonskampanj som tagits fram på engelska men innehåller kommentarer om ett TV-program som är välkänt i USA kan behöva ändras för att kampanjen ska vara relevant för en målgrupp i Tyskland.
  • Ditt marknadsföringsmaterial kanske beskriver en serie produkter som behöver variera beroende på tillgång i vissa regioner.
  • I andra fall kan det finnas varierande juridiska krav på vad du får och inte får säga om dina tjänster i olika länder.

Funktioner

  • Mer kreativ frihet än direktöversättning
  • Innehåll som är anpassat efter lokala marknader
  • Källinnehållets övergripande stil och ton bibehålls

Fördelar

  • Innehållet blir mer relevant för målgruppen
  • Undvik kulturellt irrelevanta eller stötande referenser
  • Erhåll maximal slagkraft och engagemang med kulturellt specifikt innehåll

ncc group
We take cyber security seriously and work
with NCC Group to ensure our
external facing systems are secure.

Få en offert

Tack för din förfrågan, vi kommer att kontakta dig.