Terminologihantering

Din översättningsleverantör måste känna till ditt varumärkesspråk fullt ut. Annars riskerar du att erhålla inexakta och inkonsekventa översättningar, att slösa bort dina pengar och din tid samt att dina kunder blir missnöjda. Att hantera din terminologi är ett av de sätt på vilka translate plus aktivt ser till att du alltid kan tilltala din globala publik med din egen varumärkesröst.

Med terminologihantering menas den process enligt vilken vi identifierar och systematiskt klassificerar viktiga ord och fraser som ska användas under översättningsprocessen.

Nyckeltermer är inte bara ord som återkommer ofta, det kan även handla om ord som bara förekommer en eller två gånger i ett översättningsjobb, men som är avgörande för textens innebörd. De kan inkludera förkortningar, godkända termer, varumärkta och exkluderade termer och regler om när de ska användas.

brand definitionOm det finns oklarheter eller möjliga alternativa termer, avhjälper en bra ordlista dessa problem. Uppbyggnaden av ordlistan kan påbörjas i vilket skede som helst. Inte desto mindre rekommenderar vi alltid att man sammanställer en grundläggande ordlista innan man sätter i gång med jobbet, och att man lägger till fler termer under eller efter översättningen.

Vårt team med översättare och dedikerade interna terminologisamordnare finns till hands för att säkerställa att termer som är av avgörande betydelse för våra kunders texter har sparats och är uppdaterade. Genom att använda den senaste programvaran för terminologihantering (t.ex. MultiTerm, XBench, Oliphant o.s.v.), kan vi förse våra lingvister med alla nödvändiga verktyg som krävs för att säkerställa att en översättning är konsekvent från början till slut, vilket möjliggör snabbare leveranstider och lägre kostnader.

Funktioner

  • Insamling av godkända och otillåtna termer
  • Regler för hur och när man använder termer
  • Ordlista som klargör tvetydiga termer
  • Den senaste programvaran för terminologihantering

Fördelar

  • Enhetlig varumärkeskommunikation
  • Exakta översättningsresultat
  • Tidsbesparing eftersom det blir rätt redan första gången
  • Översättningar kan återanvändas med hjälp av översättningsminnesteknik

ncc group
We take cyber security seriously and work
with NCC Group to ensure our
external facing systems are secure.

"Jag ville skicka er ett kort meddelande för att säga ett mycket stort tack. Tack ska ni ha för ert snabba, effektiva och noggranna arbete, tack för ert tålamod när vi först utformade översättningsarbetsflödet och tack för att ni alltid var redo vid telefonen när vi hade problem eller frågor. Vårt partnerskap med translate plus har gått smidigt och professionellt och jag är ytterst tacksam!"

Erin Munns, utbildningschef för prisutdelningar, utbildning och live-visningar
LOCOG Ltd

Få en offert

Tack för din förfrågan, vi kommer att kontakta dig.