Teknisk dokumentation & textframställning

Ett av skälen till ordet "plus" i translate plus är att vi stöder åtskilliga funktioner utöver själva översättandet. För många av våra kunder har vi ett nära samarbete med tekniska författare och andra textframställare, antingen som ett led i ett övergripande skapa-översätta-publicera-arbetsflöde, eller på fristående basis, som eventuellt inte alls inbegriper översättning.

Technical documentation & authoring

Kanske skapar du redan innehåll på ett ytterst optimerat sätt med användning av öppna standarder som till exempel DITA och arbetar i specifika textframställningsmiljöer som exempelvis Structured FrameMaker, Author-IT, Madcap Flare, RoboHelp, XMetaL eller Skribenta. I sådana fall kan translate plus stödja lokaliseringen av dessa format med en medvetenhet som bidrar till att hjälpinnehåll, tekniska bruksanvisningar, användarbruksanvisningar och andra dokumentationstyper ofta är avsedda för ett flerkanaligt slutresultat i flera format. Till exempel kanske du skapar innehåll som är avsett för Windows-skrivbord via .chm-filer, HTML-onlinehjälp och hämtningsbara PDF-filer; vi kan hantera såväl uppbyggnaden och testprocessen som översättningen, och se till att TOC (innehållsförteckningar), index och sökfunktioner beter sig som förväntat, oavsett målspråk eller plattform. Om du har en preferens när det gäller lokaliseringsarbetsflödet - du vill till exempel använda Flares Lingo-modul eller överlämna kompletta .flprjzip-projektfiler - skräddarsyr vi vår tjänst efter dina behov, och erbjuder vår expertis och rekommendationer där vi tror att det går att göra förbättringar.

Fallstudie - Net Entertainment

Net Entertainment: att hantera en komplett flerspråkig spelportfölj med i plus

Visa detaljer
Vi skräddarsyr den bästa lokaliseringsprocessen för din verksamhet

Vi skräddarsyr den bästa lokaliseringsprocessen för din verksamhet

Visa detaljer

 

"Ett stort tack för det arbete som medarbetarna hos translate plus har lagt ner för att leverera en utomordentlig och snabb service som har gjort det möjligt för oss att kunna reagera på våra kunders behov, inte bara på hemmamarknaden utan även på våra exportmarknader. Det uppskattas verkligen." Tekniska publikationer - The Stovax Group

 

Authoring content

För själva textframställningsprocessen, om du använder Microsoft Word i nuläget kan du dra nytta av den kraftfulla i plus-appen för Microsoft Word, genom vilken du kan validera ett dokument gentemot företagets stilguide (kontrollera efterlevnad av varumärkes- eller strukturregler) och slå upp termer i din ordlista. När dokumentet väl är färdigt, kan du begära översättning med en enda knapptryckning, och under hela processen har du aldrig behövt lämna den välbekanta Word-miljön.

Om du för närvarande har en förhållandevis ostrukturerad textframställningsprocess och vill ha ett mer strömlinjeformat arbetssätt, bör du kika på CMS, textframställnings- och publiceringsfunktioner i plus för att dra fördel av mallbaserad textframställning och ett rollbaserat arbetsflöde. Vi kan hjälpa dig med migrationsprocessen från "platta" textframställningsformat som exempelvis Word, XML, RTF och HTML till ett mer strukturerar, databasdrivet arbetssätt med vilket du kan fokusera på själva textframställningsprocessen, och låta i plus automatiskt sköta utmatningen av till antingen "platta" eller interaktiva format åt dig.

Oavsett om du skapar "Ux", tekniska bruksanvisningar, listor över delar eller annan dokumentation, har translate plus expertisen för att både lokalisera ditt innehåll på det effektivaste sättet och att stödja själva textframställningsprocessen.

 

Få en offert

Tack för din förfrågan, vi kommer att kontakta dig.