Kvalitetssäkring & myndigheters regelverk

Exakt information och omsorg om detaljer är av yttersta vikt för alla som arbetar med kvalitetssäkring & myndigheters regelverk. Därför, när du behöver översätta något, är det avgörande att du kan lita på att din leverantör alltid levererar ett perfekt och exakt resultat. En felaktig översättning skulle kunna påverka din verksamhet negativt på det juridiska planet samt sätta dina kunders hälsa och säkerhet på spel.

Quality Assurance

Vi har erfarenhet av att arbeta med kvalitetssäkrings- och Regulatory Affairs-avdelningar inom en rad olika regelverksreglerade branscher som till exempel läkemedel, medicinska enheter och banker. Vi förstår behovet av att själva tillämpa rigorösa kvalitetssäkringskontroller före leverans, som börjar med vårt urval av lingvister och fortsätter till vår slutliga korrekturläsning.

För att uppnå en sådan hög kvalitet, bygger vi upp och använder ordlistor för alla våra klienter. Tack vare detta kan du vara säker på att den terminologi som används i dina översättningar kommer att vara specifik för din organisations produkter och tjänster, vilket i sin tur säkerställer att all komplex eller varumärkesspecifik terminologi förmedlas över alla medier och språk.

Vi efterlever fullt ut kvalitetsstandarden standard EN15038, en föreskrivande standard för hela översättningsprocessen som reglerar teknik, processer och kvalifikationerna och expertisen hos såväl lingvistisk som annan personal. Vi har även anammat metodologin från SAE J2450-kvalitetsmatrisen som är inriktad på tekniska översättningar som kräver en hög nivå av exakthet och inbegriper ett kvalitetsmätningssystem som vi erbjuder våra klienter för att de ska kunna bedöma våra resultat.

Fallstudie - Milestone Systems

Milestone Systems: översätter innehåll för användarassistans och användargränssnitt (UA & UI) med Catalyst, i plus och Trados

Visa detaljer
Myndigheters regelverk inom läkemedelsbranschen: mätbar kvalitet

Myndigheters regelverk inom läkemedelsbranschen: mätbar kvalitet

Visa detaljer

"Tack för den snabba leveransen.  Nu har jag ett annat problem och eftersom translate plus har blivit mitt förstahandsval som problemlösare, vill jag be er om hjälp igen!" Katarina Källberg, chef för marknadsföringskommunikation - AkzoNobel

Få en offert

Tack för din förfrågan, vi kommer att kontakta dig.