Teknik

Teknikområdet är mycket stort och omfattar många specialiserade underdivisioner på grund av arbetets mycket tekniska och vetenskapliga natur.  Projekten inbegriper ofta ingenjörer med olika bakgrunder, som var och en har specifik teknisk kunskap och verktyg till sin hjälp. Därför, när du behöver översätta ingenjörstekniskt innehåll, krävs en djupgående förståelse för innehållets natur och sammanhang av lingvisten, plus att 100-procentig exakthet måste garanteras.

Engineering equipment

Oavsett om ditt expertisområde är konstruktion, mekanik, kemi, elektrisk konstruktion eller tillhör någon av många andra inriktningar, anlitar translate plus alltid enbart lingvister som har blivit godkända enligt våra strikta kvalitetssäkringsstandarder och som har erfarenhet inom din specifika bransch. Detta säkerställer att komplex och mycket teknisk terminologi översätts på ett exakt sätt och utan tvetydigheter, vilket garanterar högsta kvalitet varje gång.

CAD-programvara (Computer Aided Design) som exempelvis Autodesk Inventor, DSS Solidworks eller PRO Engineer spelar en allt viktigare roll i utvecklingslivscykeln för ett konstruktionsprojekt. Vi använder CAD plus, vår egenutvecklade lösning, för att lokalisera CAD-ritningar på ett enklare sätt, samtidigt som översättningsminnesteknik och hantering av olika tecken tillämpas på ett smidigt sätt. Och vårt Desktop Publishing-team står redo att säkerställa att dina filer levereras i vilket format du än vill ha.

En stor del av ditt innehåll kanske uppdateras fortlöpande eller publiceras på nytt med smärre ändringar. I stället för att betala för att översätta hela dokumentet på nytt, känner vårt översättningsminnessystem igen allt redan översatt innehåll, inklusive snarlika och exakta träffar, och därmed faktureras du inte för detta arbete. Återanvändning av innehåll gör det möjligt för oss att minska dina kostnader och att öka effektivitet och kvalitet.

Fallstudie - Milestone Systems

Milestone Systems: översätter innehåll för användarassistans och användargränssnitt (UA & UI) med Catalyst, i plus och Trados

Visa detaljer

"Jag vet inte vad vi skulle ha tagit oss till utan er. Tack - jag uppskattar verkligen er flexibilitet."
Pia Andersen, Department Manager, Documentation Management. - FLSmidth

Engineers on site

Nedan finns en ofullständig lista över de typer av teknisk konstruktionsdokumentation som vi har erfarenhet av att hantera:

  • bruksanvisningar och användarhandledningar
  • service- och underhållshandböcker
  • specifikationer och reservdelslistor
  • patent och patentansökningar
  • utbildningsmaterial och moduler för e-utbildning
  • produktkataloger och broschyrer
  • presentationer och offerter


Vi är en aktiv medlem av GALA och TEKOM. Vårt kvalitetssystem ISO 9001:2008 bygger på kvalitetssäkringsmodellen SAE J2450, som har sina rötter i fordonsindustrins språkanpassning av sin serviceinformation. Inom translate plus har vi byggt upp våra kvalitetssäkringsrutiner baserat på den här standarden, och vi har även utvecklat en rad verktyg som stöder detta. Dessa verktyg utgör tillsammans en del av vårt i plus-system för hantering av översättningar, och de har tagits fram för att hjälpa våra kunder att uppnå bästa möjliga språkanpassningsresultat - och samtidigt spara tid och pengar.

 

Få en offert

Tack för din förfrågan, vi kommer att kontakta dig.